Statens fragttilskud giver spredte gevinster

FÆRGEFRAGT – Hvad er der blevet af fragttilskuddet? Sådan lyder spørgsmålet blandt flere erhvervsdrivende på Fanø, efter at regeringen sidste sommer indførte et større tilskud til færgernes godspriser.

Prisen for overførsel af lastbiler blev reduceret med ca. 55 pct., og varebiler med ’erhvervsbizz’ fik reduceret prisen med 33 pct.

Men hos for eksempel Fanø Bryghus har man svært ved at se effekten på sine leverancer. Kun hvis det er hele læs og speditionsfirmaet, der håndterer fragten, viderefakturerer omkostningen direkte fra vognmanden.

Transportørens gevinst

Ofte indgås transportaftaler for et år ad gangen, og hvis ikke parterne forhandler en ny prisaftale, vil det være transportøren, der har den økonomiske gevinst ved den lavere billetpris.

”Jeg vil forfølge fragtprisen over for alle mine leverandører. Nok er enhedsbesparelsen lav, men over tid er det da penge i kassen”, pointerer brygmester Claus Winther, Fanø Bryghus.

I 2016 modtager Fanø Kommune 4.848.000 kr. fra staten, der sendes videre til Færgen for at dække færgens omkostninger ved at sænke priserne.

På baggrund af samtaler med Claus Winther, Fanø Bryghus og Tage Møller fra Bygma viser det forsvundne fragttilskud sig også at være en sag med mange nuancer.

Mindre fragtfirmaer har valgt at lade gevinsten kommer kunderne til gode ved ikke at regulere priserne i 2016. Det har for Fanø Bryghus haft den positive effekt hos et af fragtfirmaerne, at palleprisen ikke stiger i 2016. En klar vinder er borgerne på Fanø, hvor affaldshåndteringen er brugerbetalt og skal hvile i sig selv. Her vil det betyde en mindre omkostning for transport af vores dagrenovation og andet affald til fastlandet.

”Det er Fanø Kommune, der betaler færgebilletterne for al vores affald. Det vil blive indregnet i taksterne”, oplyser forvaltningschef Anette Simmelsgaard

På Bornholm, der også har fået reduceret billetpriserne, dog med en lidt anden model end den, der gælder for Fanø, har man oplevet en bedre service.

”Nu kan transportørerne tillade sig, at køre med ’halve læs’, så specialvarer og hasteordrer kan komme hurtigere frem til samme fragtpris”, siger Færgens salgschef Lindy Kjøller.

Den samme serviceforbedring kan også opleves på Fanø.

Råd til bedre service

”Før i tiden skulle vi vente, til vi havde en hel bil fyldt op. Nu kan vi godt bestille varer næsten fra dag til dag og dermed give en bedre service”, siger Tage Møller, Bygma.

For varebiler (totalvægt mindre end 3.500 kg.) er der ikke sket en reduktion i billetprisen. For de varebiler, der har ’erhvervsbizz’, er en tur til Fanø dog blevet 115-135 kr. billigere. Den besparelse skal dog fordeles på alle pakkerne i bilen, hvilket ikke er mange kroner pr. pakke.

 

 

Relaterede artikler

Top