Sparekasse ser lyst på fremtiden for Fanø

LOKALBANK – Fanø Sparekasse er lige blevet hulmursisoleret, men det er ikke det eneste, direktør Henning Balle kan lune sig ved.

Generelt går det godt for øens erhvervsliv og private husstande, og selvom den seneste tid har budt på et par butikslukninger lige oven i hinanden, ser han flest lyse timer i horisonten.

”Detailhandlen er jo generelt presset – også af nethandel. Men det rammer måske kraftigere herovre, fordi sæsonen er kort, og mange arbejder i Esbjerg, hvor de tager indkøb med hjem. Når det gælder håndværkere, har jeg indtryk af, at det går fornuftigt. De er jo også privilegeret af 2800 sommerhuse, og det generelle billede er mere optimisme og renovering af sommerhusene,” vurderer Henning Balle.

 

Store formuer

”Og så har vi servicebranchen, der har det godt – også via rekordudlejning af feriehuse.”

For de private husstande ser det generelt også rigtig fornuftigt ud. Det blev bekræftet fornylig af friske tal fra Danmarks Statistisk, der viser, at folk på Fanø i gennemsnit råder over de største formuer i hele Jylland. En udvikling som forstærkes af stadig flere pensionister, der flytter til Fanø med svulmende bankbøger og pensionsopsparinger.

Sparekasse ser lyst på fremtiden for Fanø 02

”Der er selvfølgelig ikke det store udlån i det for os, men der bliver sat nogle penge i omløb, og rigtig mange kommer også ind og får rådgivning om placering af investeringer. Så jeg er i den grad optimist for fremtiden, og jeg ser egentlig, at der ligger mange muligheder for os,” påpeger Henning Balle.

 

Saml nu perlerne op

”Det nye færgeforlig giver flere muligheder for vores detailhandel, og vores gader herovre er jo utroligt hyggelige at handle i. De handlende på Fanø skal ikke være konkurrenter med hinanden, men med forretningerne i Esbjerg, og de skal fokusere på, at vi har 90.000 mennesker kun 12 minutter herfra. Der er masser af muligheder – vi skal bare samle perlerne op.”

 

Kritik efter lukninger

Trods mulighederne har den seneste tid budt på et par butikslukninger, fulgt af beskyldninger på bl.a. de sociale medier om, at sparekassen har strammet op. Og strammet for meget op, lyder kritikken.

Henning Balle kan dog ikke kommentere på konkrete kundeforhold og vil derfor kun udtale sig om generelle forhold.

Har I også en særlig forpligtelse som øens lokale pengeinstitut?

 

Klogt at stoppe i tide

”Så længe der er et lys, så er vi også interesserede i at holde så meget kørende som muligt. Vi lever af at låne penge ud, og det vil vi rigtigt gerne gøre til sunde projekter. Men nogle gange er det også klogt nok at stoppe i tide.”

I har vel også en fælles interesse med hele øen i, at det hele kører og udvikler sig?

”Jo, og det gør vi også rigtigt meget for. Vi støtter jo med mange penge til forskellige aktiviteter, der fremmer øen bedst muligt. F.eks. Vadehavsfestival, bogudgivelser om øen, idrætsforeninger m.m.”

Men det er omvendt heller ikke nogen blanco check?

”Nej, jeg har jo et ansvar for, at vi forvalter folks indlånsmidler på en ordentlig måde. Ellers er der jo nogen, der kommer og lukker sparekassen,” lyder det nøgternt fra Henning Balle med henvisning til Finanstilsynets skrappe regnedrenge.

Hvordan ser du sparekassens rolle i fremtidens udvikling af Fanø?

”Først og fremmest så prøver jeg jo på at tilpasse sparekassen til at være et endnu mere konkurrencedygtigt pengeinstiitut. Det involverer også et kompetenceprogram, så vi kan klare det hele f.eks. i bolighandel, og vi har meget skarpe rentesatser på boliglån. Men det er jo også for at matche kommunens bestræbelser for øget bosætning,” påpeger Henning Balle.

 

Nye lån giver energi

Han peger også på sparekassens nye lån til energiforbedring som et tiltag, der kan sætte mere gang i tingene. Her tilbyder man op til 100.000 kr. til energirenovering til en ret lun rente på bare 2,25 pct., og det nye lån forventer man sig meget af.

”Det er da bare at komme i gang,” lyder det med direktørens lune fynske accent, mens han mærker på sin egen ydermur i kontoret, hvor håndværkerne udenfor lige er kravlet ned af stigen.

”Jeg kan allerede mærke, hvor meget det har hjulpet – også på indeklima og støjniveau – og det har såmænd ikke kostet mere end 22.000 kr.”

 

Direktør Henning Balle, Fanø Sparekasse, ser gode muligheder for Fanøs udvikling i fremtiden, hvis man ellers kan samarbejde om at ’samle perlerne op’.

 

Relaterede artikler

Top