Sørens store passion er at se på fugle

Søren Brinch (med kamera og stativ) er i sit rette element, når han på Fanø Fuglestations vegne tager interesserede med på fuglekikketure på Fanø.

Søren Brinch (med kamera og stativ) er i sit rette element, når han på Fanø Fuglestations vegne tager interesserede med på fuglekikketure på Fanø.

Fanø Posten var med, da Fanø Fuglestation tog en snes fugleinteresserede med på morgenfuglekik

FUGLE – Søren Brinch fra Fanø Fuglestation (FF) er morgenfisk denne søndag morgen ved Børsen i Sønderho. Alle 20 fremmødte får en hjertelig og frisk modtagelse, også Deres udsendte, der ikke er vant til at skulle ’tidligt’ op på søndage. Men det er fuglekikketur, og det foregår altså klokken 9 den første søndag i måneden.
Han præsenterer sig selv som 20. generations øbo. Han søn er 21. generation. Og han fortæller, at Fanø er et af de steder i Danmark, hvor der er allerflest trækfugle, så lige nu er de i foreningen godt i gang med at bearbejde Dansk Ornitologisk Forening (DOF), da de her på Fanø også ønsker en fuglestation som i blandt andet Blåvand. DOF hænger dog lidt i bremsen, så derfor er FF, som i år fylder tre år, i gang med selv at søge fondsmidler. Og han tror, det vil lykkes.

Entusiastisk fortæller
Herefter sætter processionen i gang, og han skiftevis kikker i kikkert og fortæller entusiastisk om de fugle vi ser.
Før turen har vi snakket med Søren.
”Fanø er med sin beliggenhed midt i Vadehavet privilegeret med store mængder af fugle året rundt, fordi Vadehavet er et overflødighedshorn af en buffet med mad i rigelige mængder. Hele grundlaget for den rigdom er kiselalgen, der starter fødekæden nedefra, og giver mad i sidste ende til millioner af fugle med top-rovdyr som havørn, vandrefalk, gråsæl og spættet sæl øverst i fødekæden. Midt i er de store mængder af vadefugle, ænder, gæs og småfugle samt et rigt fiskeliv og. Det hele hænger sammen og udgør et balanceret økosystem, hvor Vadehavet er et af de største i verden,” fortæller han.

Søren Brinch (med kamera og stativ) er i sit rette element, når han på Fanø Fuglestations vegne tager interesserede med på fuglekikketure på Fanø.

En af Fanøs flotte havørne. Foto: Søren Brinch.

”Fanø Fuglestation blev dannet på grund af en nysgerrighed efter at afdække, hvor stort antallet af fugle, der yngler, raster og trækker over Fanø faktuelt er. Især efterårstrækket af småfugle og mængden af rastende vadefugle på Fanø er stort, men hvor stort? Meget tidligt blev en strategi vedtaget med forskning, formidling og forvaltning som de tre strategiske ben, der skal være omdrejningspunktet i vort arbejde for at fremme fuglenes vilkår,” tilføjer han.
”På det forskningsmæssige fik bestyrelsen hjælp af to af de dygtigste frivillige – Henrik Knudsen og Morten Jenrik Hansen, der påbegyndte daglige standardiserede tællinger fra Hønen og Fanø Vesterstrand fra 1. august til 15. november. Fra solopgang og fem timer frem registreres alle trækkende fugle efter arter og antal, og resultaterne er ikke udeblevet. Langt over én million fugle – primært finker, pibere og drosler – trækker over Fanø på deres rejse sydpå. I alt 4,5 millioner fugle er registreret på årsbasis, hvilket er både de trækkende og de rastende fugle, der ‘tanker’ føde op inden den videre rejse. I alt er indtastet 28.830 observationer af fugle i DOF-basen fra Fanø i 2019. Alle observationer registreres i forskningsmæssigt øjemed,” fortæller Søren.

Fast månedstur
Formidlingsaktiviteterne gøres med den åbne facebookside Fanø Fuglestation. Her annonceres guidede ture, der både er vores faste månedstur den første søndag i måneden fra Sønderho, og så de spontane og velbesøgte pop-up-ture, der hurtigt tilrettelægges, formidles og gennemføres, når en eller flere spændende og spektakulære fugle viser sig på Fanø.
”Et godt eksempel er vinteren 2019-2020, hvor 29 havørne kunne fremvises, når de fløj fra spisekammeret af døde sæler ved Vestkysten til overnatningspladserne i Fanø Klitplantage. Mere end 500 mennesker fik i efterårsferien og juleugen set dette prægtige syn. Desuden arrangeres i efteråret, når mængden af fugle kraftigt øges, store træf, hvor fuglekiggere fra hele Danmark kommer til Fanø for at se mange og sjældne fugle. Sammenlagt har vi mere end 1000 mennesker med på guidede ture hvert år, og vi går ofte på cafe og restaurant efterfølgende, så vi bidrager til det lokalmiljø vi er forankret i.
På forvaltningssiden samarbejder vi med Fanø Kommune, Nationalpark Vadehavet og andre interessenter om beskyttelse af den i Danmark meget sjældne hvidbrystede præstekrave, der kun yngler på Rømø og Fanø med under 50 par. Her på Fanø er opsat rævesikre hegn, så unger og forældre kan skabe en sund og bæredygtig stamme af denne unikke og følsomme art,” slutter han.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Tags

Relaterede artikler

Top