Nyt i Fanøs natur

En af de fire nye arter, en stylteløber.

Hent artiklen som PDF her

FANØ NATUR – Den bærende idé i FanøNatur er, at alle hjælper hinanden med at få gode naturoplevelser på Fanø. Naturen skal opleves på en sådan måde, at dyr, planter og landskaber ikke tager skade.
De skulle gerne få bedre levebetingelser af FanøNaturs arbejde, så kommende generationer også kan opleve Fanøs fantastiske natur. Der er efterhånden rigtig mange, som hjælper med til det. Dette skriv skal handle om nogle af dem og deres nye fund.
Fuglefolket har i år gjort en stor indsats på stranden og Grønningen. Det har betydet stor ynglesucces for vadefugle og terner, men også fund af nye fuglearter på Fanø.

Langnæbbet sneppeklire er ligeledes en af 'de fire nye'.

Langnæbbet sneppeklire er ligeledes en af ‘de fire nye’.

Det startede i april med, at Per Alnor Kjær opdagede langnæbbet sneppeklire på Grønningen. Den er ikke set tidligere på Fanø. Kliren er ynglefugl i Østsibirien og Alaska og set cirka 20 gange i Danmark.
Senere spottede Kim Fischer tre stylteløbere – også nye for Fanø. De holder normalt til i det sydlige Europa, men som så meget andet breder de sig nordpå.
Også blandt planterne er der fundet nyt. På parkeringspladsen ved færgen har kommunens gartner Pernille Toft Bak i lang tid gået og passet på orkideen skovhullæbe.

Skovhullæbe er fundet på et helt specielt sted i Nordby.

Skovhullæbe er fundet på et helt specielt sted i Nordby.

Den gror sammen med ukrudt, men Pernille har sørget for, at dette fredede ukrudt fik lov til at blive stående. I mellemtiden er den fundet fire andre steder på Fanø.

Strandloppeurt – også en af 'de fire nye' på Fanø.

Strandloppeurt – også en af ‘de fire nye’ på Fanø.

Her i august fandt Hanne Bjørnholt så første gang på Fanø strandloppeurt på det ny land ved Søren Jessens Sand. Strandloppeurt er sjælden. Kun fundet ved Østersøen, men nu er den altså hoppet over Jylland og slået sig ned på Fanø.

Tekst og foto: Søren Vinding og Hanne Bjørnhart

Relaterede artikler

Top