Radikal frontfigur vil samarbejdet

Frank Jensen er en hjemvendt fannik, småbørnsfar, karrieremenneskeog nu radikal spidskandidat. Han drømmer om samarbejde og en god tilflytningsstrategi

Hent hele artiklen som PDF

VALGKAMP ’21 – Hans navn er Jensen – Frank Jensen. Han er søn af en mangeårig brugsuddeler i Nordby, har haft Johnny Madsen som – dygtig – billedkunstlærer, og nu er han vendt tilbage til sin fødeø sammen med sin hustru og to børn på henholdsvis tre og seks år. Familien bor i et nybygget hus på Æ Hjøwervej i udkanten af Nordby.
Han er uddannet lærer og cand. merc i finansiering og strategi, er specialkonsulent i Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg efter en flot karriere i erhvervslivet i København og er nyvalgt spidskandidat for Det Radikale Venstre på Fanø.
Men hvorfor dog bøvle med kommunalpolitik?
”Det er personlig interesse. Jeg ønsker, det skal gå godt for Fanø. Vi har virkelig så mange gode ting på Fanø, men da jeg sad i København og fulgte med i medierne, så var jeg ked af det og tænkte: Det kan da ikke passe, at der sker så meget negativt,” fortæller han.
”Jeg vil gerne have positive historier om Fanø. Vi skal have en god bosætningsstrategi, en plan for de næste 10-15 år, flere byggegrunde og have styrket skolen. I dag er der kun én 0. klasse, og det er bekymrende. Der skulle gerne være to spor hele vejen op til og med 9. klasse,” siger han.
Fanø har da en bosætningsstrategi?
”Det skulle man ikke tro, når man det ene øjeblik sætter daginstitutionstaksterne voldsomt op for så kort efter at sænke dem igen. Det tyder på dårlig økonomistyring,” svarer Frank Jensen, der gerne vil i økonomiudvalget.

Frank Jensen er hjemvendt fannik og en af de veluddannede småbørnsforældre, politikerne gerne vil have til øen. Nu vil han selv være politiker.

Frank Jensen er hjemvendt fannik og en af de veluddannede småbørnsforældre, politikerne gerne vil have til øen. Nu vil han selv være politiker.

Noget af det vigtigste, der skal ske lige efter valget, er dog at få skabt et bedre samarbejde i byrådet. Og de radikale vil gerne være brobyggere. For efter hans mening er tætte afgørelser farlige og uholdbare.
”Vi vil tale med alle, og vi kommer med unge kandidater, der ønsker at gøre det anderledes. Vi er faktisk allerede begyndt på det ved at holde to virtuelle borgermøder som alle kunne deltage i, og de gik rigtig godt” siger han og efterlyser mere borgerinddragelse i det politiske liv.
Som socialliberal er han ked af dagplejens forestående lukning. Han mener, det er godt med forskellige tilbud, da børn og forældre er forskellige.De ældre på øen skal der også tænkes på:
”Måske skal vi tænke i seniorbofællesskaber, så de unge kan få mulighed for at flytte ind i deres huse. Vi skal være generationernes ø,” siger han.
Og ambitionen ved valget?
”Vi skal ind med mere end én!”

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Relaterede artikler

Top