Naturstyrelsen vil indhegne mere og udsætte 20 kreaturer

Der er ikke vand at se efter en meget tør sommer, men de grønne siv indikerer fugtig jordbund.

Der er ikke vand at se efter en meget tør sommer, men det mørkegrønne indikerer fugtig jordbund.

Målet er at styrke biodiversiteten i området ved Gåsehullerne. Styrelsen vil dog ikke afvise en virtuel ’no-fence-løsning’, hvor en del af det fysiske hegn bliver skiftet ud med specielle halsbånd til dyrene

Hent artiklen fra avisen som PDF her

MILJØ – Naturstyrelsen har fået en idé. Den vil samle de tre eksisterende indhegninger i området ’Gåsehullerne’ til én stor, samlet indhegning på i alt cirka 150 hektar. Styrelsen vil også gerne sætte kreaturer ud i området. Målet er en sammenhængende drift, der styrker biodiversiteten med planter, blomstrende urter samt et righoldigt insekt- og fugleliv.
”Gåsehullerne ligger nogenlunde midt på Fanø, mellem sommerhusene ved Rindby Strand og Fanø Klitplantage. Det er et naturskønt og rekreativt område, der består af klithede og mosetyper, søer og strandsump – men det er også et område, der risikerer at gro til i pil og tagrør, hvis ikke vi gør noget,” siger skovfoged Henrik Lykke Sørensen fra styrelsen.
”Vi har tidligere set tilgroning i området. Derfor har det været nødvendigt at rydde og rense op, hvilket blandt andet kræver, at der skal tunge maskiner ind på arealerne. Det vil vi gerne undgå. Derfor kreaturer og derfor indhegning”.

20 kreaturer
Naturstyrelsen forestiller sig, at der, som en begyndelse, skal sættes cirka 20 kreaturer ind i området. De skal klare sig selv det meste af året, der er føde og vand i rigelige mængder, mens indhegningen skal forhindre dem i at traske på langfart – men projektet mangler stadig et stykke vej i den bureaukratiske mølle, før det kan blive ført ud i livet.
”Vi har et udkast til en ansøgning klar. Den skal gennem systemet, kommunalt og statsligt, inden vi kan realisere noget som helst, men jeg håber, at vi kommer et stort skridt videre i indeværende år,” lyder det fra Henrik Lykke Sørensen.
Han må dog også erkende, at ikke alle er enige med Naturstyrelsen i, at det er en god idé med den nye indhegning.
Bjarne Hagesø, der har adresse i nærområdet på Fanø, er en af flere, der har fået rynker i panden over forslaget.
Han frygter, at Fanø bliver skåret midt over af et nyt hegn, ligesom han blandt andet frygter for dyrevildtets mulighed for at færdes frit i området.
”Kreaturer er heller ikke ligefrem miljøvenlige,” påpeger Hagesø, der i sine bemærkninger til styrelsens forslag fremhæver udledningen af kvælstof fra dyrene, ligesom han peger på risikoen for personskader.

Søndre Bjerne er et smukt, fredet område med et stort og rigt fugleliv. Vi så hejren under fotograferingen.

Søndre Bjerne er et smukt område med et rigt fugleliv. Vi så hejren under fotograferingen. Bjarne Hagesø har set kongeørnen.

Lytter til bekymringerne
Hagesøs bekymringer er sendt til Naturstyrelsen på vegne af de syv lodsejere på Søndre Bjerge, der grænser direkte op til Gåsehullerne.
”Vi har modtaget flere kommentarer og bemærkning til forslaget, og vi lytter naturligvis til dem alle,” forsikrer Henrik Lykke Sørensen, der som en altoverskyggende ’indrømmelse’ til de bekymrede miner, peger på muligheden for et virtuelt hegn, der skal holde kreaturerne inde i området, altså uden brug af et fysisk hegn.
”Kreaturerne bliver udstyret med et halsbånd, der advarer dem, hvis de kommer for tæt på områdets grænser. Overskrider de dem alligevel, får dyrene et stød – stærkt nok til, at de vender om, men ikke stærkt nok til at skade dem. Bagsiden af den medalje er blot, at vi mennesker så ikke vil opdage det, når vi begiver os ind i et ’indhegnet’ område,” oplyser skovfogeden, der dog er ret sikker på, at dyrene til stadighed vil opholde sig i nærheden af vandhullerne i området.

Virtuelle hegn
”I det forslag, vi har på tegnebrættet nu, opererer vi med et traditionelt hegn med to tråde langs Postvejen og en enkelt tråd på resten af hegnslinjen, men vi undersøger altså også, om arealet kan indgå som en del af det igangværende projekt med virtuelle hegn på de private områder øst for Postvejen. Hvis det er muligt, bliver der kun etableret fysisk hegn ud mod Postvejen”, fortæller Henrik Lykke Sørensen, der tilføjer, at eventuelt eksisterende hegn, der ikke skal genbruges, vil blive pillet ned.
Henrik Lykke Sørensen fremhæver, at Naturstyrelsen lægger vægt på, at de kreaturer, der skal pleje arealerne, er omgængelige og rolige.
”En del af området kræver i øvrigt slet ingen eller kun meget lidt pleje. Derfor vil det være en meget stor indhegning med ret få dyr. Altså bliver der rigelig plads til alle”, lyder det fra skovfogeden, der, modsat blandt andre Bjarne Hagesø, ikke er betænkelig ved råvildtets frie bevægelighed i området.
”De hopper bare over eller kravler under,” mener skovfogeden.

Fakta om Søndre Bjerge og Gåsehullerne

Gåsehullerne er en rekreativ perle på Fanø. Der findes flere stier gennem området, blandt andet fra sommerhusområdet Rindby Strand i nord til den offentlige parkeringsplads ved landevejen i nordøst. I plantagen øst for området er der et MTB-spor (mountainbike, red.).
Hvis Naturstyrelsens forslag bliver realiseret, vil styrelsen sørge for, at der bliver åbninger i hegnet ved alle større stier i området.
Langt størstedelen af arealet er fredet og er i øvrigt udlagt som et Natura 2000-område. Fredningens formål er at fastholde et samlet naturområde af national betydning, herunder at bevare og beskytte de rigt varierede landskabsformer, disses vegetationstyper samt det dertil knyttede dyre- og planteliv. Desuden er det en del af fredningens formål at muliggøre pleje af arealerne.

Tekst: Jens Bytoft
Foto: Finn Arne Hansen

Relaterede artikler

Top