Lystbådehavn i høj sø ved informationsmøde

Fanø Kommune ønsker at overdrage arealerne i Nordby til Fanø Sejlklub,  men bliver mødt med anklager om at løbe fra sit ansvar som en attraktiv del af Vadehavet og nationalparken.
Alle holder vejret, mens graden af forurening i havnen bliver undersøgt

Hele artiklen i PDF-format

DEBAT – Flere ting dukkede op til overfladen, mens andre ’bundfældede’ sig på en helt ny måde, da Fanø Kommune inviterede til orienteringsmøde om fremtiden for lystbådehavnen i Nordby.

Undervejs kom det også til beskyldninger om kommunalt smøl og svigt – påstande, der dog blev afvist af Venstreborgmester Erik Nørreby.

dsc_6025

Men en kendsgerning er det, at byrådet gerne vil overdrage den kommunalt ejede lystbådehavn til Fanø Sejlklub. Klubben selv ved bare ikke endnu, om den vil overtage havnen.

En anden kendsgerning er nemlig, at havnen er tilsandet og derfor meget lavvandet. Samtidig kan en oprensning blive en temmelig dyr affære, da bunden kan være forurenet. Om det er tilfældet – af hvad og i hvilket omfang – var der ikke klarhed over ved mødet.

Holder et nyt møde

Alle holder vejret, mens man spændt venter på resultaterne af en undersøgelse, der bliver foretaget af ingeniørfirmaet Orbicon.

Når resultaterne foreligger, bliver der kaldt til et nyt møde, denne gang mellem Fanø Kommune og sejlklubbens bestyrelse. Her vil de nærmere betingelser for en eventuel overdragelse af havnen stå på dagsordenen, men hvis ikke det lykkes at finde en løsning, kan konsekvensen blive, at Fanø Kommune vælger at nedlægge havnen og helt fjerne den fra landkortet.

På mødet kom det nemlig også frem, at udgiften til en nødvendig oprensning kan løbe op i mellem tre og fire millioner kroner, alt efter hvor voldsom en forurening, der eventuelt kan være tale om.

Reelt er det Fanø Kommune, der i dag ejer lystbådehavnen – og som ejer har kommunen også en pligt til at vedligeholde havnearealerne.

I adskillige år har der så været en lejeaftale mellem Fanø Kommune og Fanø Sejlklub, hvorefter udgifterne til eksempelvis oprensning har været delt fitfy-fifty mellem de to parter. Den aftale udløb i 2014, hvorefter den to gange er blevet forlænget med et enkelt år. I dag er den helt og aldeles udløbet og eksisterer kun i erindringen.

Relativt lille forening

I løbet af kontraktperioden er der sket oprensning og uddybning af lystbådehavnen – og der har været store, kommunale og altså skattefinansierede udgifter forbundet med arbejdet. Måske også for store, mener politikerne, set i lyset af, at sejlklubben er en relativt lille forening med begrænset medlemstal.

Og en ny, måske både meget dyr og besværlig, oprensning trænger sig altså på.

”I forbindelse med det politiske budgetforlig for 2017 har byrådet derfor besluttet, at vi gerne vil overdrage lystbådehavnen til sejlklubben. Det skal selvfølgelig ske på en ordentlig og reel måde, men samtidig så sejlklubben selv kommer til at stå for vedligeholdelsen i fremtiden”, oplyste Erik Nørreby på orienteringsmødet.

Godt 100 Fanø-borgere var mødt op, og det var ikke just begejstring over de kommunale overdragelsesplaner, der strømmede borgmesteren i møde. Flere tilhørere anklagede kommunen for at løbe fra sit ansvar – eksempelvis ved, at Fanø kan komme til at fremstå som en noget ’ussel’ kommune, hvis der ikke længere er en lystbådehavn.

”Og så endda i Vadehavet og midt i en nationalpark,” lød det fra en tilhører.

dsc_3232Borgmester Erik Nørreby afviste anklagerne og fremhævede i stedet den gode dialog, der – efter hans mening – er mellem Fanø Kommune og bestyrelsen for sejlklubben. En dialog,  han både håber og tror vil fortsætte i en god tone.

Samtidig opfordrede han til, at sejlklubben selv gør mere for at tiltrække flere gæstesejlere og dermed få flere indtægter i kassen.

På mødet kunne kommunaldirektør Vibeke Kinch i øvrigt fortælle, at en kommune ikke bare kan yde tilskud efter forgodtbefindende. Der findes regler – mere eller mindre uskrevne – for den slags, og det er kommunalfuldmagten, der skal tages i ed, når kommunale kroner skal klinge i kassen hos landets foreninger.

For stor eller for lille

”Selvfølgelig må kommuner gerne støtte tiltag af almen, kommunal interesse. Det kan være sport, kultur, turisme, erhvervsudvikling og så videre – men en kommune må ikke støtte enkeltpersoner eller mindre interessegrupper. Der skal være en fælles, almen interesse,” lød det fra kommunaldirektøren.

Hun slog samtidig fast, at det er en politisk afgørelse, hvornår en lille gruppe mennesker er stor nok til at modtage tilskud.

”Men vi har set, hvordan nogle kommuner er blevet mødt med bål og brand af statsforvaltningen, hvis eksempelvis fodboldklubber har fået tilskud og støtte i en størrelsesorden, der har udfordret kommunalfuldmagten ud over det rimelige,” påpegede Vibeke Kinch.

 

vandstand-ma%cc%8alt-i-havebassin

Rapport på vej undersøger om bundmaling er storsynder

FORURENING – En af de virkeligt slemme ’syndere’, der kan være i spil, når det handler om en mulig forurening af bundmaterialet i lystbådehavnen i Nordby, hedder TBT.

”Det er en rigtig ’grimrian’, der påvirker både hormoner og immunsystemer hos dyr – og som tager sig virkelig god tid til at blive nedbrudt.”

Det oplyste Lars Brammer Nejrup fra ingeniørfirmaet Orbicon i forbindelse med orienteringsmødet om lystbådehavnen.

TBT stammer fra skibes bundmaling. Stoffet bliver løbende ’frigivet’ fra skibenes bund til vandet, hvorefter det synker til bunds. TBT har været forbudt i Danmark siden 2003. På verdensplan har det været forbudt siden 2008.

Vi har en mistanke

”Alligevel er vi ret sikre på, at stoffet stadig bliver brugt. Vi har en mistanke om, at det fortsat bliver produceret i Østeuropa, ligesom der sandsynligvis står nogle rester af materialet rundt om – også i Danmark, men selvfølgelig ikke her på Fanø…,” tilføjede Lars Brammer Nejrup.

Han kunne desuden for-
tælle, at bunden i lystbådehavnen selvfølgelig bliver undersøgt for andre forureningskilder end TBT. Det kan være kemikalier og brændstof, der stammer fra skibe, ligesom det kan være udledninger fra land, herunder ’fortidens synder’ som efterladenskaber fra tidligere værfts-aktivitet, imprægnering af garn og den slags.

En kommentar fra tilhørerne gik i den forbindelse på, at den tidligere, kommunale losseplads nok også var værd at undersøge nærmere.

Tilskud til unge fortsætter

UNGE – Selv om Fanø Kommune ønsker at overdrage lystbådehavnen i Nordby til Fanø Sejlklub, vil det i så fald ikke være slut med et kommunalt tilskud til klubbens medlemmer – i hvert fald ikke til de medlemmer, der er under 25 år.

”Her er det nemlig Loven om Folkeoplysning, der gælder,” fortalte borgmester Erik Nørreby på det orienteringsmøde om lystbådehavnens fremtid, der blev holdt på Skoletorvet i Nordby på kommunens foranledning.

I 2016 udløste disse regler et samlet tilskud på 27.350 kroner til Fanø Sejlklub, mens den lokale roklub – på baggrund af seks medlemmer under 25 år – kunne indløse en kommunal tilskudscheck på 15.600 kroner.

”Og disse tilskud fortsætter altså, også selv om vi i byrådet skulle få opfyldt vores ønske om at overdrage lystbådehavnen til sejlklubben,” lød det fra borgmesteren.

 

Relaterede artikler

Top