Ikke til diskussion at turismen er Fanøs vigtigste indtægtskilde

Sommeren 2020 står som et skrækbillede for mange på Fanø, men uden turisme ville Fanø ikke eksistere som et levende lokalsamfund, minder borgmester Sofie Valbjørn om

Hent hele artiklen som PDF her

TURISME – Vi ved det godt. Turismen er vigtig. Alligevel var der i 2020 en udbredt misfornøjelse fra borgernes side. Det fik Destination Vadehavskysten til at bestille en undersøgelse blandt de fastboende og grundejerne. Vi taler derfor med borgmester Sofie Valbjørn om det svære emne.
”Evalueringen viser, at det, der fylder, var trængsel ved færgen – køproblematikken for gæster og fastboende, det at man ikke kunne komme hjem. Det var det, folk oplevede. Trængsel i supermarkederne fyldte også for folk, og det oplevedes som besværligt og utrygt at handle i den coronasituation, vi havde. Og mange syntes, det var for svært at få bord på restauranterne.”
Var de fastboendes svar anderledes end grundejernes?
”Ja. Når ens hverdag skal fungere, så fylder det noget, at man ikke kan komme hjem fra arbejde. Oplever man det bare to gange, så skaber det stor frustration. Og det med at man skulle undskylde, at man brugte ø-bizz-banen, som man egentlig havde ret til at bruge. Man fik skældud. Det med trængslen oplevedes også massivt af mange fastboende. Og det har gjort, at vi i byrådet har hæftet os ved, at der var en for stor del af borgere, der ikke fandt det tåleligt – som ikke længere syntes, at det var en god ting, at der er turister på Fanø. Og det tager vi alvorligt! Det er vigtigt, at det i første omgang er godt at bo på Fanø. Folk må ikke miste lysten til at bo herovre. Vi skal finde en balance, hvor vores borgere føler sig trygge og glade, også i højsæsonen.”

Pres og slid på naturen
”Desuden var der bekymringer for presset og sliddet på naturen, dels på diget, hvor nogen havde oplevet, at gæsterne satte sig og spiste, og så var der sliddet på naturen. Efterfølgende har vi tjekket, og der er ingen diger, der har taget skade. Men det er et opmærksomhedspunkt.”
”Og hvor lang tid skal vi tåle, at der er ekstra pres på? Hvor går ens grænser? Tre uger med tryk på i skolernes sommerferie har været det traditionelle. Og så er det okay. Men er det pludselig også hele august, så er det måske anderledes. Så der er forskellige greb, vi skal have fokus på.”
Betyder det et nej tak fra dig til et nyt, ekstraordinært billettilskud?
”Vi ser allerhelst en fleksibel sommerpakke, som de enkelte øer kan udmønte lokalt. Der er stor forskel på øerne. Så kunne vi for eksempel lave noget i skuldersæsonerne, måske i september og maj-juni. Og gerne gratis for gående og cykler, så kunne vi flytte nogle gæster fra bilerne. Det viser erfaringerne, at det gør. Biler har vi ikke noget ønske om at få flere af.”

Måtte afvise gæster
”Erhvervslivet var generelt glade for de mange gæster, men de havde også den utilfredsstillende oplevelse, at de ikke kunne leve op til den service, de gerne ville give gæsterne, fordi de måtte afvise flere gæster, end de plejer.”
”Vi har nu diskuteret evalueringen i byrådet, og nu tager forvaltningen fat på de ting, der bør tages fat på i sommeren 2021. Hvor skal vi justere, hvordan får vi en bedre oplevelse? Kommer der for eksempel et ønske fra erhvervet, kan det da godt ske, vi kan se på det med foodtrucks igen – i højsæsonen.”
Hvad sker der med turistkontoret og Markedsføring Fanø nu?
”Indtil videre fortsætter det uændret, men måske skal turistkontoret ud at møde gæsterne, der hvor de er, for eksempel ved færgen. Markedsføring Fanø har fået sekretariatsbistand, men efter den ny destinationslov må kommunerne ikke længere selv foretage markedsføring, og derfor går pengene nu til destinationen.”
Om bemærkningen ”vi behøver heller ikke alle de turister”, som hun hørte i 2020, siger hun til slut:
”Jo, det gør vi. Det er ikke til diskussion, at turismen er Fanøs største og vigtigste indtægtskilde. Og det må vi som borgere anerkende. Og, det som gør det attraktivt at bo på Fanø, er jo, at der er caféer, restauranter, butikker et apotek og en færge, der sejler i pendulfart.”

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Relaterede artikler

Top