Fanøs turisterhverv ønsker at klare sig selv

Købmand Morten Halkjær, Visit Fanø, her flankeret af restauratør Sanne Jensen, er ikke i tvivl om, at Visit Fanø er bedst til det lokale turismearbejde og vil ikke nedlægge Visit Fanø.

I Skanderborg Kommune har kommunen trukket penge tilbage fra deres destination. Det lyder interessant, mener Visit Fanø og Venstre

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

TURISME – Blandt de erhvervsdrivende på Fanø er tiltroen til Destination Vadehavskysten stærkt svækket. Mens der i 2021 var 83 medlemmer fra Fanø, er der nu kun 48, et fald på 43 procent. Det er det største fald i de tre områder Fanø, Ribe og Esbjerg. Det kom frem på Destinationens generalforsamling mandag den 24. april.
Nu har en model fra Skanderborg, hvor kommunen beholder 0,7 millioner kroner til det lokale arbejde, vakt interesse på Fanø. Der er dog undren over, at det er muligt.
Hanne Nissen Toksvig, chef for Udvikling, Kultur og Erhverv i Skanderborg kommune forklarer:
”Det er korrekt, at vi har holdt nogle af pengene tilbage for at bruge dem lokalt. Og ja, det er korrekt, at vi som kommune kun må ’være i ét forhold’, så at sige. Vi må ikke støtte andre destinationer eller stifte eget turistkontor. Destinationen står for markedsføring, og det må vi ikke arbejde med. Men det vi laver, er ikke markedsføring.”
”I den hurtige proces, der var under dannelsen af vores destination, gav vi alle vore penge til destinationen. Men så opdagede vi, at der var mange ting, der faldt ned mellem stolene. Banale ting som foldere, der viste gæsterne vej, vedligeholdelse af turistfaciliteter og så videre, faldt bort. Så nu vil vi selv sørge for, at turistproduktet er i orden. Vi laver ikke et nyt selskab, men vi understøtter erhvervslivet i det arbejde,” fortæller hun og tilføjer, at Destinationen ikke er begejstret.

Formand Claus Pedersen er ked at, at Fanøs turistvirksomheder i stor stil undlader at støtte op om Destination Vadehavskysten. Foto: Finn Arne Hansen, Fanø Posten.

Formand Claus Pedersen er ked at, at Fanøs turistvirksomheder i stor stil undlader at støtte op om Destination Vadehavskysten.

På generalforsamlingen i Ribe sagde formand Claus Pedersen blandt andet:
”Vi skal stille os selv det spørgsmål, hvordan vi får flere med ombord og får vendt udviklingen – især på Fanø, hvor der ikke er lukket 35 virksomheder (83 minus 48, red.). Svaret skal nok nærmere ses i, at de, der tidligere bakkede op om destinationen, valgte anderledes i 2022. Det er ikke være tilfredsstillende, når Fanø Kommune bidrager, som den gør, og vi søger svar herpå.”
Fanø Kommune giver alle sine 1,4 millioner turismekroner til Destinationen.
Bestyrelsesmedlem i Visit Fanø, Morten Halkjær, bekræfter, at det kun var det første år, man betalte kontingentet på de 500 kroner for deres små virksomheder.
”Vi gjorde det, fordi vi var kede af, at de skulle betale to kontingenter. Og for at Fanø Kommune ikke skulle tabe ansigt i processen. Men nu mener vi, at det er op til Destinationen selv at gøre sig attraktiv for erhvervslivet. Hvis det lokale medlem ikke føler sig dækket ind, har det jo ingen tilskyndelse til at være medlem.”
Han tilføjer, at Visit Fanø efterfølgende har opfrisket hjemmesiden, lavet ny brochure og hyret en person til at stå for de sociale medier. At drive et lokalt turistbureau har Visit Fanø dog ikke kræfter til.

Interessant model
Han synes, at ’Skanderborg-modellen’ lyder ”højest interessant”.
”Vi har da også forsøgt at få en ordning med en person, der kunne være bindeled mellem os og kommunen, men uden held,” tilføjer han.
Visit Fanø har et svagt stigende medlemstal og nu ligger på cirka 70. Et kickoff-møde i Rindby Forsamlingshus for nylig havde 37 deltagere, og Visit Fanø, der har en solid økonomi, har ingen planer om at nedlægge sig selv, fastslår han.
”Vi synes, vi er bedst til at løfte det lokale, og så længe, vi er det, er vi her.”
Venstres ordfører Erik Nørreby er lutter øren:
”Såfremt den nævnte ’Skanderborg-model’ er gangbar, lyder det som en god idé. Vi har indtil nu fået oplyst, at vi ikke måtte støtte på den nævnte måde. Med den interesse, der var for deltagelse på generalforsamlingen i Destinationen og det stærkt faldende medlemstal, tyder det ikke på, at områdets lokale turismevirksomheder mener destinationssamarbejdet er fremtiden. Så en anden model er nødvendig for at der kan skabes lokal opbakning. Uden lokal opbakning giver et samarbejde ingen mening. Destinationen skal være til for de lokale virksomheder og ikke for Destinationens skyld,”
siger han.
Borgmester Frank Jensen (R) siger:
”Jeg har et ønske om, at vi på Fanø har både et stærkt Visit Fanø og en stærk Destination Vadehavskysten, og at de to selskaber samarbejder bedst muligt. Dybest set er det overordnede mål at udvikle turismen på Fanø, herunder at tiltrække flere gæster uden for højsæsonen og sørge for, de har det godt, så de kommer igen. At flere samarbejder om dette, ser jeg som en styrke. Jeg kender ikke til nogen aktuelle planer om at ændre på den model for turisme, vi har i dag, og personligt mener jeg, at vi som minimum skal fastholde vores nuværende investering i turismen.”
Christian Lorenzen (C) er bekymret:
”Det er netop lokalt turismearbejde, der foregår i Destination Vadehavskysten. Men det er klart, at faldet i medlemstal på Fanø er noget, jeg ser med stor alvor på. For det er jo for de erhvervsdrivende på Fanø, at vi gør det her – så de skal jo helst opleve det som noget positivt. I første omgang tror jeg dog, at det handler om en lidt for passiv indsats fra vores kommunale repræsentanter, der gerne skulle agere bindeled. Så der tror jeg helt sikkert, der er en opgave, der skal løftes.”

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

 

 

Top