Eventpladsen i Nordby får en overhaling til 650.000 kroner

FORLIG – Eventpladsen ved lystbådehavnen i Nordby skal have en ’overhaling’ og en opgradering til 650.000 kroner i løbet af 2018. Til gengæld bliver der alligevel ikke råd til at sætte altaner på lejlighederne i Sundhedshuset på Fanø. Det er resultatet af et helt nyt budgetforlig, der er indgået mellem de 11 medlemmer af Fanø Byråd.

Præcis hvad, der skal ske med Eventpladsen og de omkringliggende arealer, er endnu ikke afgjort. I den kommende tid vil den side af sagen blive drøftet med de forskellige brugere af pladsen. Men at der skal ske noget ligger altså helt fast, efter at de 11 medlemmer af byrådet i fuld enighed har indgået et nyt budgetforlig. Den nye aftale afløser det forlig, der blev indgået så sent som den 11. september.

”Efter det første forlig har vi haft en høringsfase, og vi har haft et offentligt informationsmøde om budgettet,” fortæller Kristine Kaas Krog fra Fanø Lokalliste.

Hun er – lige nu og i hvert fald frem til årsskiftet, hvor et nyvalgt byråd træder sammen – formand for det kommunale udvalg for erhverv, natur og teknik – altså det udvalg, der i første omgang skal tage sig af problemerne med pladsen.

”I forbindelse med høringen har vi fået tilkendegivelser om, at der er problemer på Eventpladsen. Derfor har vi drøftet sagen igen, og det har altså resulteret i et nyt forlig, hvor vi afsætter en pulje på 650.000 kroner til en opgradering af pladsen,” fortsætter udvalgsformanden.

Hvad det mere konkret er for problemer, og hvordan de skal blive løst, kan Kristine Kaas Krog dog ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Men en af udfordringerne er, at der samler sig vand på pladsen, så den sumper til.

”Derfor lægger vi også op til en tæt dialog med de personer og foreninger, der bruger arealerne. Det vil forhåbentlig give os klarhed over, hvilke problemer, der er og hvad der skal til for at få dem løst.  I forbindelse med de forskellige arrangementer bliver der jo rejst telte, og der skal slås pløkke i jorden. Videre bliver der leveret udstyr og materialer, der kommer i lastbiler for bagefter at blive flyttet rundt med tunge maskiner. Alt det skal pladsen kunne håndtere – og selv om de afsatte penge først er til rådighed i 2018, kan den dialog jo godt gå i gang med det samme,” mener Kristine Kaas Krog.

Senest var Eventpladsen i Nordby rammen om årets store strikkefestival, der trækker i tusindvis af gæster til Fanø. Tidligere på året var det den store musikevent – Fanø Vesterland – der rykkede ind med masser af musik og et stort publikum, men også arrangementer som sommerens ’Vild med Vand’-weekend m.fl. benytter sig af eventpladsen. Med sin smukke beliggenhed lige ud til Vadehavet er den i det hele taget tænkt som en flot og stemningsfyldt ramme for nye begivenheder og tiltag på Fanø.

Relaterede artikler

Top