Billigere færge og frie pensionistboliger i vækstplan

UDVIKLING – I regeringens vækstplan, der skal skabe vækst i hele Danmark – også på øerne – er der særligt to områder, der kan få en positiv effekt på Fanø.

Det ene er indførelse af det såkaldte landevejsprincip for færgepriser, hvor målsætningen er, at det ikke må være dyrere at sejle end at køre en tilsvarende afstand på landevejen. Der afsættes 42,5 mio. kr. i 2016 og 85 mio. kr. fra 2017 og frem til dette formål.

”Det er en start, men langt fra de 333 mio. kr., øerne under ét var stillet i udsigt”, siger borgmester Erik Nørreby.

”Jeg er skuffet, for vi får ikke den trafikale ligestilling, vi var lovet, og jeg vil sammen med andre øer arbejde for, at det bliver resultatet.”

De kommende færgetakster for Fanø er endnu ikke afklaret, oplyser borgmesteren.

Fordelingen af tilskuddet mellem de forskellige færgeruter landet over vil blive fastsat inden sommer og træde i kraft til efteråret, og de nedsatte takster vil i øvrigt kun være gældende udenfor højsæsonen.

Borgmesteren kan endnu ikke vurdere den mulige økonomiske effekt for Fanø som følge af de ændrede færgetakster og forventede flere gæster.

 

Pensionistboliger

Fra Isle of Arran i Skotland, der er turistmæssigt er sammenlignelig med Fanø, erfarer Fanø Posten, at de nedsatte færgetakster har medført en vækst i antal overførte biler på 33 pct. og en vækst i øens samlede omsætning på anslået 15-20 pct.

Et andet tiltag i vækstplanen er pensionisters ret til at bo i deres sommerhus, uanset hvor længe, de har ejet det.

Hidtil har der været et krav om minimum otte års ejerskab, på Fanø reelt minimum fem år pga. muligheden for at søge dispensation.

”Mange pensionister er blevet skuffet, når de ikke bare kan flytte ind i deres nyerhvervede sommerhus. Det ændrer sig nu, og jeg forventer en vækst i folketallet på Fanø”, siger Erik Nørreby.

”Det er ressourcestærke pensionister, der flytter ind i deres sommerhus og de bidrager på alle måder positivt til livet på Fanø”.

Relaterede artikler

Top