Afgræsning bliver led i naturpleje

De grønne markeringer viser de kommende arealer til afgræsning på den sydlige del af Fanø. Illustration: Fanø Kommune.

NATURPROJEKT – I løbet af sensommeren igangsætter Fanø Kommune i et samarbejde med lokale landbrugere et naturprojekt, hvor husdyr græsser i udvalgte naturområder, der trues alvorligt af tilgroning.

”Græsning er godt for naturen på heder, enge og klitlavninger, fordi disse naturtyper fra naturens side er åbne landskaber, hvor solen og vinden oprindeligt har fået frit spil. Dette skaber nogle udfordringer for dyre- og plantearterne, som derfor har tilpasset sig det åbne terræn og i mange tilfælde kun kan vokse i sådanne åbne områder. End ikke forstyrrelser i form af moderat sandflugt, tramp, slid eller oversvømmelse kan forhindre disse arter i at vokse her. Faktisk kræver de netop den slags forstyrrelser for ikke at blive udkonkurreret af andre arter,” fortæller Fanø Kommunes naturvejleder Marco Brodde.

 

Mistet vildskab

Han forklarer, at vores tradition med at kontrollere landskabet ud fra forskellige gode formål, har betydet at Fanøs landskaber efterhånden har mistet deres vildskab.

Er det så ’natur’, hvis vi blander os med græsningen?

”Ja, i hvert fald opnår vi med husdyrene en mere naturlig tilstand. Dyrene skaber en variation i landskabet, så langt flere arter får plads. Det gælder både planter, insekter og fugle. Kodeordene er ’variation og plads til alle’ frem for ’ensartethed og plads til få’,” pointerer naturvejlederen.

Vil orkideer og tranebær blive spist af dyrene?

”Selvom får eller højlandskvæg kan trampe på og måske snuppe en fredet orkide eller mosle rundt i tranebærrene, hjælper dyrene begge arter med at overleve. Hvis ikke bid og tramp giver de højere plantearter modstand, vil bestandene af både orkideer og tranebær blive alvorligt truet om få år,” forklarer Marco Brodde.

 

Stor interesse

Det har taget tid at forberede græsningsprojekterne. Mange af Fanøs dyreholdere har vist deres interesse.

Græsning i naturen kræver hegning, og det kan man søge tilskud til på visse vigtige naturarealer. Samtidig kan der søges driftstilskud, da dyrene sjældent tager meget på i vægt, når de afgræsser næringsfattige naturtyper.

Alle disse tidskrævende forberedelser er nu afsluttede, og snart vil man kunne støde på dyrene derude i en del af året.

”Man er meget velkommen til at opleve områderne og færdes på arealerne,” siger Marco Brodde.

 

Fortsat adgang

Han oplyser, at på strategiske steder vil der være låger i hegnene med velkomst-info og et par gode fortællinger om naturen i områder.

Oftest vil man måske slet ikke opdage dyrene, der opholder sig i et andet hjørne af området.

Fanø Kommune vil i løbet af de kommende måneder formidle de gode historier fra den spændende natur på øen. F.eks. historien om sommerfuglen sandrandøje, der kræver små pletter med bart sand på f.eks. ridestier, eller hvor andre dyr har skabt en plet uden plantedække.

 

Tags

Relaterede artikler

Top