Vestervejen omstribes til ‘2 minus 1’-vej

Nogenlunde sådan kommer den nye ‘2 minus 1 vej’ til at se ud (fotomontage)

TRAFIKSIKRING – Fanø Byråd har i 2016 afsat midler til en trafiksikring af Vestervejen.

”Ved at etablere en ’2 minus 1 vej’, kan hele Vestervejen trafiksikres i år og det for mindre end afsat i budgettet. Med 2 minus 1 vejen får vi en rigtig god løsning. Det viser erfaringerne fra andre kommuner,” siger siger Kristine Kaas Krog, formand for Erhverv-, Natur og Teknikudvalget.

Ifølge Vejdirektoratet gør de ekstra brede kantbaner vejen mere tryg at færdes på, fordi der er bedre plads til cyklister og fodgængere.

Kantbanerne kan bruges som vigeareal, når to biler møder hinanden, og bilisten vil skulle sænke hastigheden, når der er bløde trafikanter på kantbanen.

Hvis vejret tillader det, vil ’2 minus 1 vejen’ være fuldt etableret den 21. maj.

 

Top