Ubalance i Fanø Kommunes økonomi

Borgermøde om budgettet på Strien tirsdag den 13. september klokken 19

Hent artiklen fra avisen som PDF her

PENGESAGER – Efter to budgetseminarer i byrådet begynder de egentlige budgetforhandlinger på mandag den 12. september. Som mange andre kommuner er Fanø udfordret, og den har en ubalance i økonomien på godt 13 millioner kroner.
Det skyldes blandt andet økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt regeringens ønske om at dæmpe inflationen ved besparelser. Fanø Kommune har også været påvirket af Corona-pandemien, udligningsreformen, krigen i Ukraine og de afledte effekter heraf. Ubalancen medfører, at det bliver nødvendigt at gennemføre reduktioner på både drifts- og anlægsbudgettet.
Blandt budgetforslagene er der blandt andet lagt op til besparelser på dagpasningsområdet, hvor forældrebetalingen vil stige og fastsættes til 25 procent af driftsudgifterne, ligesom en lukning af dagplejen er foreslået.

Besparelser
Derudover vil der også skulle spares større beløb på det administrative område i Fanø Kommune, på velfærdsområdet og ikke mindst på anlægsområdet.
”Jeg kan lige så godt slå fast, at årets budgetforhandlinger bliver en udfordring. Med besparelser i den størrelsesorden står vi over for nogle svære og benhårde prioriteringer og beslutninger i forhandlingerne. Det er helt uundgåeligt, at nogle borgere vil komme til at opleve reduktioner i den kommunale service,” siger borgmester Frank Jensen, som dog er sikker på, at byrådet vil komme i mål med det med sammenhold, samarbejde, ansvarlighed og en konstruktiv holdning.

Borgermøde
Byrådet inviterer alle interesserede borgere til debat om budgettet tirsdag den 13. september kl. 19-21 på Strien (Fanø Håndværker- og Industriforening), Lindevej 5-7, 6720 Fanø.
Se mere på kommunens hjemmeside fanoe.dk.
-fina

Hent budgetbilag 1 som PDF her

Hent budgetbilag 2 som PDF her

Hent budgetbilag 3 som PDF her

Hent budgetbilag 4 som PDF her

Hent budgetbilag 5 som PDF her

Relaterede artikler

Top