Traditionel afslutning på en succecfuld jubilæumsuge

Mange deltog i arrangementet ved Sønderho Mølle.

PARAPLYER – Festugen i forbindelse med fejringen af 275 års jubilæet for Fanøs frikøb af Kronen i 1741 blev afsluttet med Sønderhodagen søndag den 17. juli, hvor Fonden Gamle Sønderho stod bag det traditionelle program.

Festgudstjenesten i Sønderho Kirke var med deltagelse af blandt andre dagens taler ved Møllen, kultur- og kirkeminister Bertel Haarder.

Dårligt vejr

Trods et vejr med vekslende byger blev eftermiddagens program gennemført ved Sønderho Mølle. Ifølge flere, som Fanø Posten talte med, var det ellers blevet overvejet at flytte Sønderhodagen indendørs i forsamlingshuset af hensyn til musikerne.

Sønderhodag violiner

Violinerne kan ikke tåle at blive våde, plisseringerne i forklæderne kan tage ’mange timer’ at stryge op igen, og nogle af de helt gamle dragter er meget skøre.

Brudedans

Heldigvis artede vejret sig nogenlunde, og de mange hundrede tilskuere fik beundret de flotte dragter, så det statelige optog gennem Sønderho og arrangementet ved Møllen med taler og fik dragterne præsenteret, blandt andet gennem brudedansen.

Sønderhodag brudepar

Sønderhodagen fortsatte med dans i gaderne i tørvejr og sluttede med bal i forsamlingshuset, der ifølge det oplyste varede lige til den lyse morgen.

Siden 1928 har Fonden Gammel Sønderho præget kulturen på Fanø

FORENING – Fonden Gamle Sønderho, der i dag er en forening, har beholdt navnet fra den gang fonden blev stiftet tilbage i 1928 af en gruppe sommergæster og sønderhoninger.

Formålet er stadig at medvirke aktivt til bevarelsen af Sønderho og Fanøs kultur og miljø.

”Nu er det formidling og kulturbevaring og museumsdrift,” fortæller formanden for Fonden Gamle Sønderho, Susanne Winsløw.

Susanne Winsløw, formand for Foreningen Gamle Sønderho

Susanne Winsløw, formand for Foreningen Gamle Sønderho

Fonden står derfor ikke kun bag Sønderhodagen, men driver også museerne Hannes Hus, Sønderho Mølle,
Brandmuseet og Redningsstationen i Sønderho.Flisesamlingen på Nanas Stue og et mindre antal fliser i Victorias Palace i Fanø Bad, er også stillet til rådighed af Fonden Gamle Sønderho.

Immaterielle kulturarv

Den indsamler, registrerer og formidler viden om metoder, materialer og menneskelige udtryksformer, også kaldet den immaterielle kulturarv.

Det er et område, som Susanne Winsløw fik drøftet med kulturministeren under Sønderhodagen.

Fonden har de seneste år også været mere aktive omkring at værne og bevare bygningskulturen, for eksempel i sagen vedrørende nedrivning af det bevaringsværdige hus på Nord Land 30, men også i diskussionen om tilbygningen til Kunstmuseet.

”Vi har haft traditionen med Sønderhodagen siden 1928. Det var dog først fra 1931, at det foregik ved møllen, efter at den var blevet renoveret.”

”Det er vigtigt, at vi fastholder traditionerne ellers bliver de udvandet,” siger Susanne Winsløw.

” Vi vil bevare dragterne, musikken og hele musikkulturen,” understreger hun.

Bevaring af traditionerne kom også til udtryk i forbindelse med jubilæumsugen, hvor Bertel Haarder af styregruppen var inviteret til at tale i Sønderho.

Det blev modtaget som et godt forslag, dog som festtaler ved møllen – traditionen skulle holdes.

’Ballerne på hotellet’ er et eksempel på, hvordan fonden forsøger at genopleve traditionerne og give dagens feriegæster en anderledes oplevelse.

”I tirsdags (den 19. juli, red.) var der rigtig mange gæster,” fortæller Susanne Winsløw.

Hun håber, at fonden gennem sådanne initiativer kan være med til at støtte restauranterne i Sønderho. ’Lorenzens butik’ har fået et løft, hvor varesortimentet sammen med de udstillede genstande spejler fondens formål.

”Det er fondens butik. Vi skal naturligvis byde ind med historien og gøre indholdet til en fortælling om Sønderho og om Fanø gennem det, vi formidler og sælger i butikken,” påpeger Susanne Winsløw.

En form for nepotisme

I mange år var Fonden Gamle Sønderho en fond med et repræsentantskab, hvor man udpegede medlemmerne.

”Det blev en form for nepotisme, og det lider vi måske fortsat lidt under i dag,” mener formanden for dét, der i dag er en forening med generalforsamling og valgt bestyrelse.

Et godt samarbejde

Der samarbejdes bredere i dag end tidligere, og da konkurrencen om Danmarks smukkeste landsby i 2011 førte frem til kåringen af Sønderho som vinder, var der grundlag for et tættere samarbejde mellem foreningerne i Sønderho.

”Det var en stor dag, da vi vandt titlen som Danmarks smukkeste landsby,” fortsætter Susanne Winsløw.

”Det blev starten til et godt samarbejde mellem Fonden Gamle Sønderho og Borgerforeningen. Det har betydet, at vi nu sammen kan tage mange forskellige initiativer. Vi kan jo ikke bevare Sønderho, hvis ikke der er levende mennesker, som bor her, flytter hertil og lever deres liv her.”

”Vi er i dag ca. 360 medlemmer med mange unge mennesker i medlemskredsen, og uden de unge vil vi ikke kunne bevare kulturen, musikken og dansen,” understreger Susanne Winsløw.

Fonden Gamle Sønderho har gang i flere nye initiativer. Blandt andet et samarbejde med Fanø Kommunes natur- og kulturvejleder Marco Brodde, der udvikler et undervisningsforløb til fondens museer samt kunstmuseet, og den første klasse fra Fanø Skole har allerede besøgt Sønderho.

Et projekt som formanden finder utroligt interessant, hvor fonden kan være med til at bygge bro til nye generationer.

”Det er en investering i fremtiden,” understreger Susanne Winsløw.

Festtale og regndans ved Sønderho Mølle

KULTURMINISTER – Sønderhodagens festtaler var kultur- og kirkeminister Bertel Haarder.

Susanne Vindsløv, formand fra Fonden Gamle Sønderho, bød velkommen til den traditionelle eftermiddag ved Møllen, hvor programmet desværre måtte forkortes lidt på grund af regnbygerne.

”Jeg er stolt over, at vores kulturminister Bertel Haarder har sagt ja til at holde årets festtale,” sagde Susanne Vindsløv og overlod talerstolen til kultur- og kirkeministeren.

”Som kirkeminister beklager jeg vejret”, indledte Bertel Haarder, mens regnen silede ned og udsigten fra talerstolen var ’et hav af paraplyer’.

Kultur- og kirkeminister Bertel Haarder holder festtalen vedmøllen

Kultur- og kirkeminister Bertel Haarder holder festtalen vedmøllen

Når jeg viser rundt på Christiansborg, så udpeger jeg de utallige malerier med køer og med skibe – fordi de begge var kilder til Danmarks rigdom. De gav på den ene side en jordbundenhed i folkekarakteren, men også et udsyn, som vi har bevaret til denne dag,” fastslog ministeren.

”Vi rejser i dag længere, hurtigere og billigere end nogen sinde før, men til gengæld bliver de steder, vi besøger, mere og mere ens. Men sådan er det ikke her i Sønderho,” konstaterede han.

Bertel Haarder trak trådene tilbage til, ’50 år før stavnsbåndets ophævelse’, hvor Fanø havde købt sig fri af Kronen i 1741.

Stolte traditioner

”Vi kan glæde os over sammenhængen med historien, og at de stolte traditioner bliver fastholdt her i  Sønderho. Det skyldes, at der er nogen, der bor her og holder fast i dem,” sagde han.

Han roste endvidere Fonden Gamle Sønderho for sin indsats for at bevare bygninger og kulturtraditioner siden 1928.

”Vi holder fest i dag. Vi glæder os over traditionerne, dragterne, festdansene og den dejlige by Sønderho, der står næsten som for 100 år siden”, rundede kulturministeren sin tale af og konstaterede (i rollen som kirkeminister, red.), at han nu havde fået regnen til at stoppe.

”Tak til alle jer, til Susanne Vindsløv og alle dem, der hjælper hende med at holde fast i den gode tradition her i Sønderho,” sluttede Bertel Haarder.

Efter prologen oplæst af Christiane Rohde blev der danset brudedans. Måske lidt mere forsigtigt end vanligt på grund af det regnvåde gulv.

Top