Svensker-forlængelse står i stampe

Fundamentet har ligget klar et stykke tid. Foto: Martha

Seneste nyt fra Martha, der må se i øjnene, at  forlængelsen af ‘Svenskeren’ kommer til at tage længere tid end ventet

Hent artiklen som PDF her

MARITIMT – Martha af Sønderho, der i vinteres løb har fået udskiftet skrue og skrueaksel, er klar til sejlads fra 15. marts. Men foreningens meget aktive medlemmer er klar til meget andet, kan man læse i nyhedsbrevet. Martha med besætning vil hjælpe med at sætte prikker, det vil sige koste langs løbet, der markerer sejlrenden i Sønderho meget mere hensigtsmæssigt. Samtidig vil havnen opsætte en vejrstation, og Fanø Kommune en vandstandsmåler, hvilket sammen med en velafmærket rende, kan sikre sikker sejlads.
Foreningen har i vinterens løb gjort livet nemmere for vore tyske gæster – og den selv – ved at have fået et tysksproget link til billetplatformen Place2book i form af https://place2book.com/de/sw2/sales/o55wti1a8a. Det kommer også til at spare de frivillige for at modtage alle de opkald fra tyskere, som ikke kan hitte rede i bookningen på grund af sprogforvitringer.
Forlængelsen af Svenskeren til sejlrenden i Nordby er der gået bureaukrati i. Foreningen fik i december 2020, via Teknisk Forvaltning i Fanø Kommune meddelelse om godkendelse af forlængelsens fra det tidligere ENT-udvalg, mod at gældende love selvfølgelig blev overholdt. I god tro bestilte foreningen da fundamentet til broen, som nu er leveret og betalt og ligger til skue på lystbådehavnen. Den gode tro bygger på tilladelsen fra ENT, lokalplan 121, samt tillæg nr. 2 til kommuneplan, vedtaget i februar 2019, der under ”bebyggelsens karakter” anfører at ”Anløbsbroen ”Svenskeren” kan tillades forlænget til Sejlrenden”. Først i september efter godt otte måneder uden at kommunen have gjort foreningen opmærksom på, at der var mere, den skulle gøre, fik Martha en mail, der lød, at den skulle: ”huske at søge Fanø Kommune om byggetilladelse”. Lidt af en overraskelse, men det var vel en formsag. Efter indgivelse af ansøgningen sendte Kystdirektoratet sagen i høring på trods af, at det havde sagen allerede været, da den blev renoveret af den tidligere forening Bevar Svenskeren. Nu står startdatoen for påbegyndelse hen i det uvisse.
-fina

Top