Stort indbyggertal på Fanø i sommerperioden

Der har været livligt i Nordbys gader denne sommer, og turismen har givet øget tilflytning af arbejdskraft udefra i år i forhold til i 2018. Men det reelle indbyggertal er også stigende.

Indbyggertallet på øen steg denne sommer på grund af tilrejsende, der vil arbejde her

INDBYGGERTAL – I det seneste år er der er flyttet 289 indbyggere til Fanø. Mange er døde eller er flyttet væk, så det giver en nettotilvækst på 62 indbyggere fra 30. juli 2018 til 29. juli 2019. Det lyder umiddelbart forrygende godt, men så enkelt er det måske ikke. Stigningen kan skyldes noget så banalt som flere sæsonarbejdere.
Kommunaldirektør Vibeke Kinch er positiv:
”Når vi kigger på tallene i registret kan vi se at der per 30. juli 2018 var en befolkning på 3433 i kommunen. Per dags dato den 29. juli 2019 er befolkningen vokset til 3495. I Statistikbanken kan man se, at Fanø har øget befolkningstallet gennem flere år. Der har såvidt vides aldrig været så mange indbyggere på øen som nu,” fortalte hun den 29. juli.
Vibeke Kinch har talt tilflytterne fra det sidste år manuelt og fordelt dem efter hvor de er i livet. Resultatet ser således ud:
0 -5 år: 44 (vuggestue og børnehavebørn – tallet afspejler også fødsler)
6 – 15 år: 20 (skolebørn)
16 -24 år: 28 (unge og studerende)
25 – 59 år: 119 (i den arbejdsdygtige alder
60 – 69 år: 42
70 – 79 år: 25
80 +: 11
”Konklusionen er at vi ser ud til at tiltrække en del børnefamilier. Det er dog også populært for de ældre at flytte til Fanø. Spørgsmålet er, om det også påvirker hussalget på helårshuse. Mange vælger nemlig at benytte sig pensionistreglen om at man efter have ejet et sommerhus i ét år kan bruge det til helårsbolig,” fortæller hun.

Tvivlsom økonomi
Om det økonomisk er en fordel med flere indbyggere, kan man ikke svare på.
”Selvfølgelig får vi flere penge når vi har flere borgere, men hele den kommunal udligning og bloktilskuddet er jo baseret på, at pengene flyttes rundt mellem kommuner med høje skatteindtægter til kommuner med lave skatteindtægter. Derudover får kommunerne flere penge, når det er små børn og ældre, da de er dyrere for kommunerne end midaldrende.
Det er klart, at flere borgere giver flere skatteindtægter, men mange små børn kræver daginstitutioner som det koster at drive,” forklarer Vibeke Kinch.
”At lave en enkelt regnestykke på den baggrund er ikke muligt,” slutter hun.

Skal ses om vinteren
Og måske er regnestykket mere drilsk end som så. Viceborgmester Erik Nørreby (V), der var borgmester i 12 år og er en dreven statistiklæser, er mere nøgtern.
”Man kan ikke aflæse befolkningstallet om sommeren. Det stiger altid i turistsæsonen, fordi mange borgere fra hele Europa bosætter sig her for at arbejde i turistindustrien. Stort set alle, der gør rent i sommerhusene, er fra udlandet, for eksempel. Det eneste, vi kan sige med sikkerhed, er, at flere er flyttet hertil i denne sommer end i sommeren 2018. Men det er jo også godt,” siger han.
Skal man se på det reelle befolkningstal, skal man tjekke det per 1. januar, mener han. Da er der kun ‘rigtige’ fastboende på øen. Og det tal har også ændret sig positivt, idet det er gået fra 3345 ved udgangen af 2017 til 3401 ved udgangen af 2018. Det er et plus på 56 borgere på et år.
”Og set over tid har der også været en positiv udvikling,” bemærker han.
Ser man på tallene for perioden ultimo 2008 til ultimo 2018, er indbyggertallet da også steget støt, fra 3192 til 3401, altså med 209 borgere, svarende til et plus på 6,54 procent.

Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

Relaterede artikler

Top