Stor besparelse på busser med samme serviceniveau

Uanset hvilken model, byrådet beslutter for den fremtidige busbetjening for Fanø, er der på papiret mellem 600.000 og en mio. kr. at spare i forhold til 2015.

Her var regningen fra Sydtrafik var på 3,7 mio. kr., hvoraf billetindtægterne udgjorde lidt over 800.000 kr.

Med andre ord er det ifølge rapporten muligt at spare ca. 16 pct. på omkostningerne til buskørsel på Fanø – med uændret serviceniveau.

Om serviceniveauet så bliver tilfredsstillende, eller om de beregnede økonomiske gevinster kan hjemtages, er ikke besvaret endeligt i rapporten.

”Nu skal der ikke træffes forhastede beslutninger på grundlag af rapporten,” understreger borgmester Erik Nørreby.

”Vi skal en af de nærmeste dage have en drøftelse med vores lokale vognmand, og der er aftalt et temamøde om sagen i byrådet.”
Det er rådgivningsvirksomheden COWI, der har udarbejdet forslagene til den fremtidige offentlige trafik på Fanø. Ud over en besparelse på en mio. kr., ønsker byrådet at fastholde serviceniveauet, øge fleksibiliteten i planlægningen og sikre, at en lokal vognmand kan opretholde en forretning på Fanø.

Hvad angår fleksibiliteten, påpeger rapporten, at det pga. lovgivningen ikke er muligt at aftale ekstrakørsel med få dages varsel. Festivaler og faste årlige arrangementer kan dog indarbejdes i køreplanen.

Rapporten viser, at der er to modeller for at organisere buskørslen på Fanø. Enten fortsætter Sydtrafik med at have ansvaret, eller Fanø Kommune hjemtager opgaven.

Fortsætter Sydtrafik med at drive buskørslen, kan Sydtrafik erstatte den nuværende ordning med en såkaldt ’landbusordning’.

En løsning der ifølge COWI kan give en årlig besparelse på ca. 600.000 kr. med uændret service i forhold til i dag.

En anden model er, at Sydtrafik udbyder buskørslen på Fanø uden ’bus nr. 2’ og med en begrænset buskørsel i sommerperioden. Det kan give en besparelse på anslået 950.000 kr. Der er dog ikke medregnet et muligt indtægtstab som følge af den reducerede kørsel.

I en tredje model udbydes buskørslen på Fanø som et selvstændigt udbud i et administrativt samarbejde med Sydtrafik.

Her kan fleksibiliteten øges og fordelene ved et samarbejde med Sydtrafik bevares. Ulemperne vil være en større sårbarhed ved evt. nedbrud.Her beregnes besparelsen til ca. 600.000 kr. i forhold til nu.

Hvis Fanø Kommune selv vil varetage udbud og administration, er der beskrevet to modeller. Fælles for dem er, at Fanø Kommune varetager udbud, budget og regnskab og data til rejseplanen. Sydtrafik varetager rejsekort håndtering og handicapkørsel. Entreprenøren, der varetager buskørslen, klarer køreplanlægningen.

I den ene model udbydes opgaven fortsat, hvilket kan give en besparelse på anslået 725.000 kr.

I den anden model etablerer Fanø Kommune sit eget busselskab og varetager alle opgaver. Her vurderes besparelsen af COWI med en vis usikkerhed til 800.000 kr.

Top