Stadig ja til selvstændighed

Syv ud af 10 vælgere ønsker et frit Fanø.

Syv ud af 10 vælgere ønsker stadig selvstændighed for Fanø Kommune, viser tre studerendes minianalyse

FRIT FANØ – Vælgerne på Fanø ville også i dag stemme et stort ja til selvstændighed, hvis der kom en folkeafstemning som i 2005. Syv ud af 10 vælgere ønsker selvstændighed, og der er ingen forskel mellem ældre og unge vælgeres holdning.
Det viser en spændende analyse, som de tre studerende Camilla Anine Lassen, Katrine A. Hansen og Line E. S. Nielsen har lavet som 2. semesterprojekt på Sociologi og Kulturanalyse SDU Esbjerg, og det overrasker dem. Undersøgelsen er ikke repræsentativ på grund af få besvarelser, nemlig 143, men de fik 10 for opgaven, så den fandt da nåde for censors øjne.

Syv hypoteser
De tre studerende havde forud for undersøgelsen opstillet syv hypoteser eller formodninger, som vi ikke-akademikere ville sige. Og deres hovedhypotese holdt. Den gik ud på, at Fanøs vælgere er imod sammenlægning med Esbjerg. Herefter kom en række underhypotester.
Den første var, at vælgere over 60 år ville være mere for selvstændighed end de yngre. Den holdt som nævnt ikke.
Nummer to lød, at vælgere på Fanø, der har et lønnet arbejde i Esbjerg, ville være mere for en sammenlægning end andre. Den holder heller ikke, de ønsker også et frit Fanø.

Frygt for skolen
Den tredje var, at Fanø-vælgere med hjemmeboende børn har en større tilbøjelighed til at være imod sammenlægning med Esbjerg af frygt for en nedlæggelse eller beskæring af Fanø Skole. Den teori holder fint. I de kommentarer, der også kom nogle af, blev det påpeget, at Fanø har en fantastisk skole med en anderledes normering end i Esbjerg, og at daginstitutionspriserne er lavere. Det betyder noget for børnefamilier.
Statistikken viser dog, at der ikke er den store forskel mellem klassestørrelser og priser, så på Fanø er man bare meget mere positive overfor skolerne og daginstitutionerne end i Esbjerg, konkluderer de tre studerende.
Den fjerde underhypotese er, at tilflyttere har en større tilbøjelighed end andre på Fanø til at støtte kommunal selvstændighed, idet de er flyttet til Fanø for at få oplevelsen af tæt fællesskab. Den holder dog ikke. De har de samme positive holdninger til selvstændighed som andre.
Nummer fem i rækken af formodninger var, at vælgerne i Nordby bille være mere tilbøjelige end sønderhoningerne til at sige ja til Esbjerg end borgerne i Sønderho. De tre studerende gættede på, at det ville påvirke borgerne i Nordby, at færgen i Nordby er livlinen til Esbjerg, og at den sender en tæt strøm af gode turister fra Esbjerg til Fanø. Men den formodning holder ikke. Nord og syd er ret enige om at støtte selvstændighed. Tallene fra syd er dog meget små og må tages med forbehold.
Den sidste hypotese var, at en mulig lav tillid til byrådet og borgmesteren på Fanø er med til at øge tilslutning til sammenlægning med Esbjerg. Denne teori holder faktisk. Ævl og kævl i byrådet skader.

Smådriftsfordele
Borgmester Sofie Valbjørn (Å) er glad for tilslutningen til Fanø som selvstændig kommune:
”Det synes jeg da er glædeligt! Og det er meget godt i tråd med, hvad jeg selv troede. Folk tror på de muligheder, der er i en lille kommune. Og selv om der også er ulemper, så har vi måske en tendens til at glemme de ’smådriftsfordele’, som vi har. Vi har en helt anden agilitet, og fleksibilitet end store kommuner. Vi kan rykke hurtigt uden et stort maskineri, der bremser os,” påpeger hun.
At småbørnfamilierne bedømmer skolen og daginstitutionerne så godt, er hun meget glad for:
”Det er jeg virkelig glad for at høre. Nogle gange har vi en tendens til at tale tingene ned på Fanø. Men måske er borgerne slet ikke så utilfredse, som vi nogle gange tror. Måske reagerer de bare hurtigt og højlydt, når der er noget, det ønsker at få ændret. Måske er der slet ikke en generel utilfredshed, som debatterne nogle gange kan få os til at tro,” slutter hun.

Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

Top