Sortering af madrester bliver en del af den nye affaldsplan

Om få år skal alle borgere og turister på Fanø sandsynligvis sortere det organiske affald i en separat beholder.

Hele artiklen i PDF-format

Regeringens ressourceplan ’Danmark uden affald’ skal implementeres senest i 2020, og Fanø Kommune har netop nu en ny affaldsplan på vej i høring.

I fremtiden skal vi genbruge endnu mere af vores affald og særligt det organiske husholdningsaffald, som f.eks. madrester, skal genbruges til kompostering eller som biobrændsel.

I sidste ende er det ikke Fanø selv, der bestemmer over sit eget affald. For det første skal affaldsplanen opfylde EU’s strategier og direktiver for affaldsområdet sammen med regeringens resurseplan ’Danmark uden affald’.

For det andet er det byrådet i Esbjerg, der skal beslutte affaldsplanen for Fanø Kommune, da miljøområdet er et af de områder, hvor der er et forpligtende samarbejde mellem de to kommuner.

Men det hele starter her på Fanø, og i forslaget til den ny affaldsplan er der særligt et område, som vil kunne påvirke dagligdagen – både for fastboende og for turisterne.

Ifølge formanden for erhverv-, natur- og teknikudvalget Kristine Kaas Krog skal organisk husholdningsaffald indsamles og behandles separat for optimal udnyttelse af ressourcerne.

”For at opnå det er det afgørende, at borgere og turister nemt og enkelt kan sortere deres affald yderligere, så der genbruges mest muligt og deponeres mindst muligt,” påpeger Kristine Kaas Krog.

På Fanø er der henved dobbelt så mange sommerhuse som helårsboliger, hvorfor affaldsplanen også inddrager sommerhusene og dermed vores mange tusinde turister i en affaldssortering af husholdningsaffald.

Miljøstationer

Kristine Kaas Krog fortæller, at det er planen at opsætte flere miljøstationer med flere fraktioner (forskellige typer affald, red.), hvor de genanvendelige materialer kan afleveres.

”Hvis vi gør det nemt og bekvemt at sortere genbrugeligt affald, ønsker både øens borgere, sommerhusejere og gæster at bidrage til at gøre en fælles indsats for miljøet og dermed gøre Fanø endnu grønnere,” tror udvalgsformanden.

Skal vi stadig veje vores affald fremover?

”Fagfolk og andre kommuner fortæller, at det er for dyrt og besværligt at veje affaldet ved afhentningen. Der er i dag andre motivationsfaktorer end prisen, der gør, at borgerne gerne vil sortere,” påpeger Kristine Kaas Krog.

For udlejningsbureauerne er det vigtigt, at der særligt for det organiske affald kommer en ordning, der kan håndteres af gæsterne og er let at administrere for bureauerne.

Ifølge Hanne Thyssen fra Danibo vil gæsterne gerne sortere yderligere.

”Men det skal være enkelt for gæsten at komme af med husholdningsaffaldet”, understreger hun.

En ordning med miljøstationer strategisk rigtigt placeret overalt på Fanø og en enkel hygiejnisk løsning i køkkenet kunne være en løsning for det organiske køkkenaffald. Når hunden skal luftes, eller man skal ud på aftenturen, så tages ’posen’ med og placeres i miljøstationen.

Den her viste løsning er en 10 liters biologisk nedbrydelig pose placeret i en ventileret plastboks.

Modellen er privat hjembragt fra USA og benyttes ved hjemmekompostering af grønt køkkenaffald.

Når udvalgsformand Kristine Kaas Krog spørges direkte, forventer hun, at vægtbaseret afregning forsvinder, men hun er mere usikker på, hvordan sortering og afhentning af husholdningsaffaldet bliver.

ENT-udvalget skal nu diskutere detaljerne og udarbejde regulativerne, der så i april 2017 skal endeligt godkendes af byrådet i Esbjerg.

Inden da forventes affaldsplanen i høring i otte uger fra omkring jul.

Elegant affaldsløsning

Ved et nyligt besøg på øen Ameland i det hollandske vadehav så Fanø Posten en elegant løsning på miljøstationer og husholdningsaffald.

Miljøstationer der er nedgravet med få hundrede meters mellemrum blandt andet i sommerhus- og campingområderne.

På Ameland skal der benyttes en elektronisk brik for at åbne containeren til restaffald.

Derved minimeres ‘fejlanbringelse’ af andet affald i containere beregnet til organisk husholdningsaffeld, og genbrugprocenten kan øges.

ameland-2

På containeren er placeret en elektronisk lås, der sikrer en bedre sortering.

Top