Skatteforhøjelse i spil

UBALANCE – Halvårsregnskabet for Fanø Kommune viser et større millionunderskud.  Det vil påvirke budgetforhandlingerne for 2017, hvor forudsætningerne er ændret radikalt.

Det stiller nye krav til byrådets prioriteringer, fravalg og tilvalg samt en vurdering af, om der skal en skatteforhøjelse til for at fastholde serviceniveauet på en række områder – og få balance i budgettet.

De seneste uger har byrådet sammen med den administrative ledelse holdt flere budgetseminarer for at drøfte budgettet for 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Fanø Posten har bedt repræsentanter fra byrådets partier om deres reaktioner på halvårsregnskabet og budgetudfordringerne. 

 

Kjeld-NielsenKjeld Nielsen, Det Konservative Folkeparti

”Det ser slemt ud, og hele miseren ligger på det sociale område,” siger Kjeld Nielsen, Det Konservative Folkeparti.

”Vi skal have skabt et bedre overblik med en grundig ekstern analyse af området. Alle kommer til at holde for, så enderne kan nå hinanden,” konstaterer Kjeld Nielsen.

”Der kan ikke blive tale om skatteforhøjelse. Det vil være alt for voldsomt at belaste borgerne med en afgift til staten på 75 pct. af provenuet.”

”Udgifterne er højere end beskatningsgrundlaget, så der skal ske besparelser. Men det bliver svært,” erkender Kjeld Nielsen.

 

 

Karen-Jeppesen

 Karen Jeppesen, Socialistisk Folkeparti

”Vi står med en enorm udfordring,” konstaterer Karen Jeppesen, Socialistisk Folkeparti.

”Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan oparbejde et så stort merforbrug, på så kort tid.

Vi må spare, hvor det gør mindst ondt og øge indtægterne,” er den enkle løsning ifølge Karen Jeppesen.

 

 

 

 

 

 

Kristine-Kaas-KrogKristine Kaas Krog,
Fanø Lokalliste

”Jeg er overrasket over efterslæbet på pleje- og ældreområdet. Den generelle stigning har ligget skjult gennem andre overførsler,” siger Kristine Kaas Krog, Fanø Lokalliste.

”Der bliver ikke meget plads til sjov og ballade i 2017 og heller ikke nye investeringer.”

”Vi må prioritere, men også kigge på alternativet i form af en skattestigning. Borgerne på Fanø forventer et højt serviceniveau med en høj kvalitet. Det er jeg sikker på, at de også gerne vil betale for,” mener Kristine Kaas Krog.

 

 

 

 

Niels-HeinelNiels Heinel, Miljølisten
”Halvårsregnskabet ser ikke godt ud. Fejlen ligger tilbage i tiden – sidste års budget passede heller ikke,” forklarer Niels Heinel, Miljølisten.

”Vi har ikke været særligt gode til at styre. Hvor er der sket serviceglidninger?”

”Økonomien skal rettes op i fællesskab – alt er i spil og jeg tror på, at vi kan opnå enighed i byrådet – vi er jo ikke nødlidende,” siger Niels Heinel.

 

 

 

 

 


Johan-Brink-JensenJohan Brink Jensen, Socialdemokratiet

”Vi har altid kunne samle merforbruget op inden for social- og sundhedsområdet, men sidste år blev de økonomiske ’buffere’ fjernet. For at eksempelvis pleje- og ældreområdet kan komme i balance, skal der tilføres flere midler,” siger Johan Brink Jensen, der også er formand for social- og sundhedsudvalget.

”Der skal prioriteres en tidlig indsats for at minimere udgifterne på et senere tidspunkt, og hvis en skatteforhøjelse skal til for at vi kan holde en høj service, er det en mulighed,” understreger Johan Brink Jensen.

 

 

 

 

 

Erik-NørrebyBorgmester Erik Nørreby, Venstre

”Vi er en situation, hvor der skal justeres kraftigt,” fastslår borgmester Erik Nørreby, Venstre.

”Der er tre muligheder: Skære ned på servicen, forhøje skatten eller en kombination af begge muligheder. Men vi skal som politikere også vide, hvad der ændrer sig. Vi mærker den demografiske udvikling med flere ældre. Flere end tidligere bliver visiteret til fysioterapi, bare for at nævne to områder, hvor der er sket en vækst,” forklarer borgmesteren.

”Vi mister ca. en mio. kr. i indtægt som følge af Foletingets beslutning om at lægge loft over grundskylden,” understeger han.

”Vi skal fortsat kunne tiltrække nye borgere med attraktive tilbud, og udviklingen må ikke gå i stå. Så hvis vi bliver nødt til at hæve skatten, er det en af vejene,” konstaterer borgmester Erik Nørreby.

 

 

Staten tager en stor luns

En skattestigning på et procentpoint vil give en årlig merindtægt på ca. 5,5 mio. kr.

Staten ’konfiskerer’ dog 75 pct. af den øgede indtægt det første år, 50 pct. det andet og 25 pct. det tredje år.

Stiger skatten på Fanø fra 24,3 pct. til 25 pct., er der ifølge borgmester Erik Nørreby 75 kommuner, der har en højere kommuneskat.

 

Relaterede artikler

Top