Nu bliver P-vagterne snart sluppet løs på Fanø

PARKERING – Tilbage i august 2014 besluttede byrådet, at der skulle etableres parkeringskontrol på Fanø, og nu er det snart regnskabets time for bilisterne.

Ifølge forvaltningschef Anette Simmelsgaard forventes det at ske med virkning fra den 1. juni, efter at kommunen har indgået en aftale med Parkering Nord.

”De kommende p-vagter skal dække hele kommunen. Det har været nødvendigt, at etablere en p-vagt ordning, da politiet ikke længere tager sig af den slags opgaver,” siger Kristine Kaas Krog, formand for Fanø Kommunes erhvervs-, natur- og teknikudvalg.

 

Ønske fra borgerne

“Mange borgere har rettet henvendelser til forvaltningen og politikerne særligt om problemer med parkeringen ved færgen, i Hovedgaden i Nordby og Sønderho, både i og uden for sæsonen.

Og vagterne kommer til at se på det hele.

 

”P-vagterne vil kigge efter alle forhold i færdselsloven samt i Fanø Kommunes parkeringsregulativ,” påpeger forvaltningschef Anette Simmelsgaard.

”Eksempelvis er det ikke tilladt at parkere i en gågade zone uden for de afmærkede felter, ingen parkering tættere end 10 m fra vejkryds og ingen parkering længere end den anførte tidsbegrænsning m.v.”

 

Ikke i kommunekassen

Adspurgt omkring de økonomiske forhold oplyser Anette Simmelsgaard, at 50 pct. af bødeopkrævningen går til staten, og 50 pct. dækker omkostningerne til at varetage parkeringskontrollen.

Der er derfor ingen penge, der går i kommunekassen, hvis nogen skulle have mistanke om det.

Byrådet har også vedtaget et nyt parkeringsregulativ for Fanø. Regulativet skal sikre, at parkeringspladser ikke er optaget af trailere, campingvogne og lignende.

Lastbiler og busser skal fremover parkere på pladser og områder anvist af Fanø Kommune.

Parkering af autocampere er forsøgt reguleret ved at forbyde parkering med særligt indrettede køretøjer med henblik på reklame eller overnatning.

Køretøjer med totalvægt under 3500 kg må standse og holde delvist parkeret på fortov og rabatter, hvis det ikke er til gene for andre.

 

 

Top