Naturen må gå sin gang for kørsel på stranden

Nye klitdannelser mellem Fanø Bad og Rindby Strand og problemer med vand har udløst et forslag om midlertig omkørsel for biler, men politikerne stemte forslaget ned.

STRANDVEJEN – Fanø Kommunes byråd har 18. juni behandlet sagen om eventuel omdirigering af bilkørsel på stranden mellem Fanø Bad og Rindby Strand. Inderst på stranden – ved den første klitfod mellem badesti 4 og 8 – har der dannet sig nye klitter, og på grund af høj vandstand og sumpet sandbund har det – udenfor den seneste tørketid – været besværligt at bevæge sig til fods.

Det forstærkes af en defekt rørledning, der leder vandløb fra sommerhusområdet.

Det fik sidste sommer en sommerhusejer til at sende en grundig beskrivelse af problemet til kommunen, hvor han drøftede forskellige forslag til løsninger med en tekniker.

Siden har forvaltningen arbejdet videre og mener, at bilkørsel i området påvirker udviklingen negativt. Derfor foreslår man en midlertidig omdirigering, så bilerne må ud vest for den nye klitrække.

“Det er jo et dynamisk område, hvor tingene går hurtigt. For ti år siden var der ingen nye klitter på stranden, og tilbage i 2010 behandlede vi et forslag fra grundejerforeningerne om at harve eller fjerne de små nye tuer,” fortalte viceborgmester Erik Nørreby (V) i sin gennemgang af sagen.

“Dengang var der enighed om, at naturen skal gå sin gang. Det kan være, at naturen spærrer området af senere, men hvis vi gør det nu, kan man ikke køre udenom ved den yderste klitrække i den våde tid. Og selvom det hedder midlertidig afspærring, kan området gro til, og i så fald vil det være en  tilstandsændring jfr. reglerne om naturbeskyttelse. Så er der ingen fortrydelsesret,” påpegede Erik Nørreby.

Det var der bred opbakning til, undtagen hos Karen Jeppesen (SF), der stemte for forslaget om afspærring.

“Hvis problemet skal løses, må området mellem klitterne gro til, og så må bilerne ud at køre vest for den nye klitrække. Naturområder skal ikke laves om til vej af en kvalitet som grusveje – man må tage naturen,
som den er,” sagde Karen Jeppesen.

Relaterede artikler

Top