Møllejubilæum i Sønderho

Sønderho Mølle fejrer i år sit 125-års jubilæum søndag den 2. august

Hent jubilæumsartiklen som PDF her

JUBILÆUM – Vindmøllen i Sønderho fylder 125 år i år, og det fejres søndag den 2. august klokken 14-17 på møllebanken, fortæller Susanne Winsløw, formand for Fonden Gamle Sønderho.
”Jubilæet vil byde på underholdning af Shantykoret, Tove de Fries og en monolog af Jeppe Brixvold, som fortæller historien om pastor Engelstofts bedrifter. Derudover vil Niels Brink rundvise i møllen, og vi vil servere smagsprøver på brød bagt af vores eget mel. Derudover vil vi sælge Fanøkringle sponsoreret af Sønderho kro, kaffe, kaffepunch, øl og vand”.
”Vi hjælper med at sætte klude kl. 13 ved møllen, idet vi håber på, at mange vil møde op i dragt for at festliggøre dagen. Alt sammen selvfølgelig under hensyntagen til de gældende corona-retningslinjer,” fortæller hun.
”Møllen varetages i det daglige af vores dygtige møllelav, som mødes fredag eftermiddag og tager beslutninger om forskellige tiltag. Når vinden er til det, lader de vingerne køre. Lavet varetager også det praktiske arrangement omkring Sønderhodag, Dansk Mølledag og nu også Sønderho Mølles 125-års jubilæum. Tak for det,” slutter Susanne Winsløw.

Møllens historie

Historien om møllen i Sønderho starter allerede i 1701

LOKALHISTORIE – Historien om møllen i Sønderho starter allerede i 1701, hvor Pastor Christian Engelstoft fik bevilling til opførelse af en stubmølle, efter at Kongens Mølle i Ribe endnu engang var blevet ødelagt af en stormflod. Sønderhos borgere var efter den tid forpligtede til at få deres korn malet i Pastor Engelstofts mølle. Pastor Engelstoft erhverver sig et lavt bjerg (klit) i nærheden af præstegården, som dengang lå i Bjerges Leje, nærmere betegnet Præstens Toft til opførelsen. Pastor Engelstoft fandt det åbenbart upassende også at være møller, så derfor blev det hans hustru, der blev opført som ejer og indehaver af fæstebrevet.
Møllen blev bygget, og beboerne i Sønderho er til en begyndelse glade herfor. Men da de finder, at pastor Engelstoft er en særdeles stridig herre, forsøger mange af dem senere at få malet deres korn dels i Ribe dels i Nordby. Dette påtaler pastoren, idet han mener, at alle beboere i Sønderho er forpligtede til at få malet deres korn i Sønderho Mølle. Denne strid medførte adskillige retssager ved Fanø Birketing, som pastor Engelstoft ikke altid vandt. En senere ejer Thomas Sonnichsen lod i 1760 den meget forfaldne stubmølle nedrive og genopføre tættere på byen på det sted, hvor den nuværende mølle står. Stubmøllen nedbrænder i 1770, og en ny stubmølle opføres. I 1894 brænder også denne mølle, og den nye hollændermølle opføres i 1895. Ejeren var dengang styrmand Julius Svarrer. Den sidste møller i Sønderho var Niels Sørensen, som drev mølleri indtil 1923.
Sønderho Mølle forfaldt i de efterfølgende år, og som følge af dette forfald stiftedes Fonden Gamle Sønderho i 1928, hvor en gruppe lokale og sommergæster samlede penge ind til opkøb af møllen og møllegården ved gennemførelse af den første Sønderhodag. Det lykkedes Fonden at blive ejer af Sønderho Mølle, og Sønderhodag er blevet afviklet lige siden da efter et fast program, og først i denne sommer som følge af Coronapandemien, har vi været nødsaget til at ændre forløbet af Sønderhodag.
Fonden Gamle Sønderho har lige siden 1928 vedligeholdt møllen på smukkeste vis, og i de senere år, er det igen blevet muligt at male mel på 2 kværnstene – en fransk rhinsk sten til rug (svedjerug) og en belgisk sten til ølandshvede. Dette har kun været muligt som følge af fondsmidler – dels fra Slots- og Kulturstyrelsen, dels fra Inger og Jørgen Nygaard Larsens Fond samt tilskud fra Fanø Kommune.

(Ovenstående artikel om møllens historie, skrevet af Susanne Winsløw, var der desværre ikke plads til i den trykte avis. Red.)

Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

Relaterede artikler

Top