Mange skeptikere på møde om hotelprojekt

Storinvestor Sven Hollesen fra Slow Down Hotels fortalte både fra scenen og sit samtalebord om alle detaljer i projektet.

Byrådet har i princippet sagt ja til et badehotel med 200 enheder ved Rindby Strand, men mange borgere er tydeligvis ikke glade for idéen, viste informationsmøde

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

HOTELPROJEKT – Mange borgere var kommet for at stille kritiske spørgsmål, da der tirsdag den 16. april var informationsmøde om hotelprojektet ved Rindby Strand på Fanø Skole.
Det lykkedes kun for Søren Vinding fra Danmarks Naturfredningsforening, så da deltagerne efter oplæggene fra byplanlægningsfirmaet Grandville og storinvestor Sven Hollesen fra Slow Down Hotels blev sendt ud til en række samtaleborde for at komme med input til den arkitektkonkurrence, der er sparket i gang, så kunne man se skepsis i mange ansigter. Men faktisk kunne man få gode svar på alt. Det vender vi tilbage til.

Rasmus Cassøe, Grandville, på Fanø. Foto: Finn Arne Hansen, Fanø Posten

Byplanlægger og partner Rasmus Cassøe fra byplan- og arkitektfirmaet Grandville i Aarhus fortalte om arkitektkonkurrencen. En vinder vil være fundet ved udgangen af 2024.

Partner og byplanlægger Rasmus Cassøe fra Grandville i Aarhus fortalte først om arkitektkonkurrencen. Den kører i to faser, og den afsluttes inden jul. Fem hold – eller teams på det nydanske, som Grandville valgte at bruge, var inviteret. Hvert hold består af et arkitektfirma og et landskabsarkitektfirma. To er blevet sorteret fra, og tilbage er følgende tre hold: Loop og SLA, Vandkunsten og Vega samt Reiulf Ramstad og LYTT.
De skal ikke kun komme med et forslag til hotellet og de fritliggende lejligheder, der hører med, de skal også sørge for, at helheden kommer til at passe ind i Rindby Strand-området, pointerede han.
”De er udvalgt på helhedsplan, arkitektur og stedsidentitet,” forklarede han.

Indvielse i 2028
En tidsplan fik vi også på mødet. Når vinderprojektet er blevet færdigbearbejdet, skal der vedtages en lokalplan, der skal sendes i høring og efterfølgende vedtages af byrådet. Herefter går den konkrete projektering i gang, og så kommer byggeriet med planlagt indvielse i slutningen af 2028.
Investorerne vil holde sig til de rammer, byrådet har fastsat: Et areal på 15.400 kvadratmeter, 200 enheder og en højde på 10,7 meter.
Sven Hollesen fortalte herefter fra scenen og ved det bord, hvor han beredvilligt svarede på alt, om de mere konkrete planer med det ny resort. Så mange som muligt vil blive hentet i el-busser ved Esbjerg Station og kørt til stedet, der vil blive bygget i bæredygtige materialer, der vil komme et indendørs-udendørs badeland med offentlig adgang, al strøm vil blive produceret af vedvarende energikilder, gerne på Fanø, og stedet vil tilbyde spa-ophold, fester, små konferencer. Der vil være cirka 100 ansatte, og omregnet til heltidsstillinger er det 75. De skal ikke bo på stedet, det giver ikke de ansatte den rigtige livskvalitet i fritiden. Han ser gerne et samarbejde med kommunen om opførelse af boliger på Fanø. Det sker ved et af de tyske projekter, fortalte han.

Lejlighederne vil ikke blive solgt til private
Lejlighederne og de andre boliger vil ikke blive solgt fra til private.
”Det er en langsigtet investering. Vi vil drive det selv, og det kræver stabilitet, sagde han.
Flere ved bordet stillede spørgsmål ved, hvorfor der absolut skal være spa-facilitter.
”Spa og pool er uomgængelige, det vil de betalingsstærke tyske gæster have. Og dem vil byrådet jo gerne tiltrække,” sagde han og pointerede igen, at målet er at producere al energi selv på en 100 procent grøn måde. Ellers må der købes grøn strøm.
Undervejs vil der blive hyret så mange lokale håndværkere som muligt, og hotellet vil købe så mange lokale produkter og tjenesteydelser som muligt.
Om brugen af ordet resort forklarede han, at det var et brancheudtryk. Det er, når der ikke kun er et hotel med lejligheder, men også separate boligenheder.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Intet ekstra turisttryk i juli måned

Mange borgere på Fanø frygter for de 171.000 ekstra overnatninger, som det ny badehotel i Rindby vil medføre, men det vil ikke kunne mærkes i juli

TURISME – Efter at byrådet har krævet hotelprojektet i Rindby skåret ned til det halve antal overnatningsenheder, så er forventningen til stigningen i antallet af årlige, kommercielle overnatninger faldet til 117.000. i Avisen skrev vi ved en fejl 171.000. Det er 321 i døgnet, så hvis de er fire personer i en boligenhed i snit på hotellet, vil der være en belægning på 80 værelser.
På borgermødet viste Grandville, hvordan trykket vil fordele sig, og den gode nyhed at, at der ikke vil være noget øget tryk i juli, i hvert fald kun et minimalt et af slagsen, og i august vil der kun være en lille stigning.
Det skyldes det enkle faktum, at Feldbergs Strandcamping lukker, når der bygges badehotel på grunden.
I de kolde måneder vil der komme en del flere gæster til øen, som man kan se på de lyseblå søjler. Det betyder flere gæster til øen i de såkaldte skuldersæsoner.

Relaterede artikler

Top