Lige på og hårdt for det nye byråd

BYRÅDSMØDE – ”Velkommen på den rigtige fløj Karen,” lød det med et glimt i øjet fra nu forhenværende borgmester Erik Nørreby til Karen Jeppesen fra SF, da det nye byråd 22. januar tog plads til første møde i den nye valgperiode.

Valgets udfald havde den lille praktiske konsekvens, at der måtte rokeres på pladserne ved byrådsbordet, så SF-eren befinder sig nu – rent fysisk – på den borgerlige fløj, mens Nørreby også måtte rykke en tak til pladsen som viceborgmester. Således på plads var tonen lagt for politiske drillerier, men de skulle snart blive knapt så godmodige.

Formandsløn til debat

Efter et par orienterings­sager fra den nye borgmester Sofie Valbjørn nåede man til behandling af styrelsesvedtægten, der regulerer løjerne for en ny byrådsperiode, og den delte vandene. En af ændringerne i vedtægten er aflønning af formanden for et nyt, såkaldt §17, stk. 4-udvalg – opkaldt efter loven, der bemyndiger kommuner til at nedsætte specialudvalg for områder, der ønskes særlig fokus på.

Som en del af konstitueringsaftalen havde flertallet af de seks mandater hos Venstre, Socialdemokratiet, Miljølisten og Alternativet aftalt, at formanden for dette udvalg – som bliver Niels Heinel fra Miljølisten – fremover skal aflønnes for arbejdet med 10 pct. af borgmesterens vederlag.

En ulønnet frivillig

Aflønningen blev dog kraftigt anfægtet af byrådets femmandsgruppe bestående af Fanø Lokalliste, Konservative og SF.

”Som udgangspunkt er vi enige i at nedsætte udvalget, men vi hverken kan eller vil stemme for, at formanden får et vederlag i den størrelse. I øvrigt er kommissoriet for arbejdet ikke fastlagt, og det mener vi bør laves i ENT-udvalget. Først herefter kan vi afgøre, om der skal være eventuelt vederlag. Vi foreslår desuden Karen Jeppesen som formand – en post hun vil påtage sig vederlagsfrit,” sagde ’oppositionsleder’ Kristine Kaas Krog fra Fanø Lokalliste.

Det frivillige formandsemne fulgte op:

”Jeg undrer mig lidt over, at man vil bruge så mange af borgernes penge på formanden i det nye udvalg – især når jeg læser, hvad I skriver i konstitueringen om stram økonomistyring og effektivisering,” supplerede Karen Jeppesen fra SF.

Borgmesteren pegede på, at det nye styrelsesvedtægt handler om et generelt vederlag for et 17,4-udvalg.

”Det er vigtigt for mig, at det ikke knyttes direkte til det konkrete udvalg, men er et generelt vederlag, som det er forsvarligt at have for dette stykke arbejde. Længden af udvalget, vil jo også blive afstemt ud fra den arbejdsbyrde der er,” sagde Sofie Valbjørn.

Viceborgmesteren fulgte op med at sætte lidt tal på:

”Nu kunne det jo lyde som om, at den her store udgift nærmest er noget, som vælter Fanøs økonomi. Men det her ligner 5.900 kr. i måneden, så det er altså ikke noget, der vælter budgettet – det er et meget meget lille beløb i forhold til den politiske organisation og Fanøs økonomi i det hele taget. Og det er en generel fastsættelse, så vi ikke hver eneste gang skal diskutere formandshonorar, når vi nedsætter sådan et udvalg. Generelt synes jeg, politikere skal aflønnes for deres arbejde, så jeg vil varmt anbefale, at vi stemmer ja,” sagde Erik Nørreby.

Princip og signaler

Modstanderne replicerede, at det ikke så meget var pengene, men princippet og signalværdien i at ’bruge penge, som ikke var nødvendigt’.

Det lykkedes derfor ikke at samle bred opbakning til styrelsesvedtægten, der blev vedtaget med snævrest muligt flertal på de seks stemmer. Som led i proceduren skal vedtægten til andenbehandling på næste byrådsmøde.

Nyt udvalg skal lave energiplan

Navnet er kringlet og kommissoriet ikke på plads, men ambitionerne er klare nok: Lav en ny energiplan for Fanø, der tænker klima og de nationale ambitioner ind i fremtiden – og helst løfter barren.

Det er i grove træk tanken med det nye §17, stk. 4-udvalg, hvor Niels Heinel fra Miljølisten er formand, og Erik Nørreby (V) og Karen Jeppesen (SF) er medlemmer.

”Kommissoriet er på vej, og der bliver arbejdet med det i forvaltningen. Det kommer til at handle om energi og klima, og hvad der ligger op ad det. Og det er selvfølgelig i kontekst med den øvrige lovgivning og de nationale ambitioner,” forklarer Niels Heinel.

Hvad er jeres egne ambitioner?
”Vi skulle gerne gøre det klart bedre end lovgivningens krav. Udvalget skal arbejde for at aflevere noget, der løfter muligheden for at træffe de rigtige beslutninger.”

Baggrunden ligger nogle år tilbage, hvor Fanø Fjernvarmeværk havde planer om et solcelleanlæg i Rindby.

”Det stemte vi ned i byrådet, fordi vi ønskede et bredere oplæg for fremtiden på den lange bane.

Og så blev bolden spillet op i forbindelse med kommunalvalget, og den blev grebet med beslutningen om, at den opgave skal løses nu,” siger Niels Heinel.

Der var jo stor debat om dit vederlag – hvorfor skal du have løn for det?
”Jamen det er fordi, opgaven har en vis sværhedsgrad, og der skal afleveres et stykke arbejde og et resultat. Men det principielle er jo, at hvis man vil noget med demokrati og byrådsarbejde, så skal man jo aflønne det her – det handler jo også om at rekruttere yngre kræfter til det politiske arbejde. For mig personligt er det da fuldstændigt ligegyldigt og ikke afgørende.”

Top