Legeplads drømmer om svævebane og ponyer

Fanø Skovlegeplads er populær som aldrig før, men det tager tid at få drømmene ført ud i livet. Formand går af efter otte år

Hent den kortere originalartikel som PDF her

LEG – Efter otte år på posten sagde Kristine Kaas farvel til formandsposten på generalforsamlingen i støtteforeningen for Fanø Skovlegeplads. Hun gjorde det med god samvittighed og var fortrøstningsfuld, selv om coronaen i 2020 og girokortenes farvel har gjort ondt.

Vi bringer her hele beretningen. Vil man se originalartiklen, kan man klikke på linket herover.

“Skovlegepladsen Fanø har afholdt generalforsamling den 27. maj i bålhytten på Skovlegepladsen.
Formandens beretning ved Kristine Kaas,
Året startede vanen tro med generalforsamling. Denne gang d. 20. Maj 2020 i Roklubbens hyggelige lokaler. Kristine Kaas og Knud Ingvardsen var på valg. Begge ønsker genvalg og blev valgt. Ove Gejl og Søren Kaas var på valg som suppleanter. Begge modtog ligeledes genvalg og blev valgt. Lise Sønnichsen Jensen modtog genvalg som revisor og Kai Mathisen modtog genvalg som revisorsuppleant. Maja Gram fortsatte som repræsentant for Grundejerforeningerne.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Kristine som formand og Claus som kasserer.
2020 stod desværre i Coronaens tegn. Vi har derfor ikke afholdt mange møder og aktiviteterne har været på et minimum. Vores årlige takke-grill-fest for de frivillige, og sponsorerne måtte desværre også aflyses grundet Corona-hensyn og ligeledes bestyrelsens nytårs-kom-sammen. Vi håber og tror på, at 2021 igen vil blive et aktivt og socialt år på skovlegepladsen.
Til trods for Corona fik vi igen i år stor hjælp af vores grundige rengøringshold, som trofast holder pladsen ren for affald og melder ind, hvis der er noget der mangler eller er gået i stykker. Vi vil gerne takke for den store indsats!
Af aktiviteter for 2020 skal dog nævnes at vores store fokus på udbedring af vejen mod skovlegepladsen har båret frugt. Naturstyrelsen fik udbedret vejen og nu håber vi, at dette betyder, at vejen vil være åben det meste af året og at vi måske helt undgår oversvømmelser. Det har dog betydet, at vejen er blevet lukket for store køretøjer og busser, men vi mener, at dette er et godt og fornuftigt bytte for en farbar vej for de fleste.
Som lovet fik borde og bænke samt figurer også en rensning og oliebehandling af vores hold (Knud og Søren) og grilhytten fik en ordentlig overhaling af Naturstyrelsen med renoverede borde og bænke samt nyt underlag. En flot, men også tiltrængt omgang.
Hele pladsen fik nyt flis og fremstod velholdt og imødekommende til sæsonen.
Der er kommet godt skub i indbetalingerne via Mobilepay, men det kniber lidt med de faste indbetalinger, som vi fik via de gamle girokort. Vi har prøvet med opfordringer og information i avisen, men det giver ikke så meget som håbet. Derfor arbejder vi på en skrivelse, som vi kan omdele her i 2021, hvor vi vil bede om midler til et legehus til Temposkoven og en svævebane til Skovlegepladsen. For det er i 2021 at svævebanen skal op. Vi har arbejdet på en flot og ambitiøs løsning med kopier af Kåverne, men starter med en mindre tidkrævende løsning i 2021. Finder vi råd og tid til den store model, vil vi flytte den lille svævebane til en af de andre legepladser.
Vores aftale med Ridelauget på Fanø om at etablere en pausefold nord for parkeringspladsen ved indgangen til legepladsen er desværre stadig ikke realiseret. Det samme kan vi desværre også sige om en løsning til bedre sortering af affald. Vi håber, at begge dele falder på plads i 2021.
Herudover er der naturligvis fokus på renlighed og almindeligt vedligehold på pladsen som vanligt. Vi kan oplyse at pladsen netop har fået den helt store gennemgang og nye kravlenet med mere.
Jeg har efter 8 år i bestyrelsen for støtteforeningen valgt at trække mig ved dette års generalforsamling. Jeg vil gerne takke for godt samarbejde, sjove stunder og meningsfyldt frivilligt arbejde gennem disse år og overlader trygt denne velfungerende forening til nye kræfter.
Med ønsket om endnu et dejligt år fuldt af hygge og leg afslutter jeg hermed årsberetningen.
På vegne af bestyrelsen i Skovlegepladsens Støtteforening
Kristine Kaas
Formand

1) Regnskab og fastsættelse af kontingent
Claus Thyssen fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på kr. 889,75
Kontingent: 50 kr.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, revisor og suppleant for denne

På ordinært valg er Claus Thyssen og Ryon Petersen – begge modtog genvalg.
Da både Knud Ingvardsen og Kristine Kaas har valgt at stoppe i bestyrelsen, skulle der vælges yderligere 2 nye medlemmer. Valgt blev: Ove Gejl Christensen og Helge Kjærgård.
Valg af suppleanter: Jørgen Toft blev valgt.
Valg af revisor: Lise Sønnichsen Jensen
Valg af revisorsuppleant. P.T. er ingen valgt.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Ove Gejl Christensen som formand og Claus Thyssen som kasserer.”

Billede: Familien Saitner fra Kiel på billedet er tredje og fjerde generation, der er stamgæster på Fanø. For dem er skovlegepladsen og stranden de store feriehøjdepunkter.

Billede:
Familien Saitner fra Kiel på billedet er tredje og fjerde generation, der er stamgæster på Fanø. For dem er skovlegepladsen og stranden de store feriehøjdepunkter.

 

Top