Langsommelig sagsbehandling stopper koncerter

Kritisk evaluering

En ansøgning, der fremsendes den 21. april, og hvor svaret først modtages den 21. juli, må uanset holdning og udfald give anledning til en kritisk evaluering hos alle.

”Det er ikke godt nok,” medgiver borgmester Erik Nørreby, der har bedt forvaltningen om en redegørelse for sagsforløbet, som Fanø Posten har modtaget kopi af.

Den udviser lange ’liggetider’ i forvaltningen, forsinkelser begrundet med andre hastesager og ferie hos medarbejdere i Esbjerg Kommune. Men også, at ansøger ændrer sin ansøgning undervejs, hvilket kan få bureaukratiet til at starte forfra.

Særligt tre forhold skaber undren:

Hvorfor udvikler ansøgningen sig til en sag for miljømyndighederne?

Hvorfor kan Esbjerg Kommune, der varetager miljøforvaltningen for Fanø Kommune i henhold til det forpligtende samarbejde mellem kommunerne, ikke ekspedere sager, når det er højsæson på Fanø?

Hvorfor gennemføres der en partshøring – faktisk to?

Bureaukratisk proces

Lovgivningen og politikkerne på området er mange, bureaukratiske og kan være kryptiske første gang, der ansøges. Klagemulighederne kan også have haft indflydelse på forløbet.

Den langsomme sagsbehandling har betydet, at der ikke bliver flere solnedgangskoncerter i år i Fanø Bad, selvom tilladelsen nu er givet. Men sagen har også skabt en erkendelse hos alle involverede, at det skal gøres bedre i fremtiden.

”Jeg har bedt forvaltningen tage initiativ til, at alle spisesteder, foreninger og andre, der vil arrangere koncerter eller lignende indkaldes til et møde i marts 2017,” siger borgmester Erik Nørreby.

“Mødet vil orientere om procedurerne, betingelser og tidsplaner for ansøgning om den type aktiviteter og arrangementer. Det giver også forvaltningen et indblik i, hvad der er på vej i højsæsonen 2017”, påpeger borgmesteren.

 

Top