Leder: Kvalitet koster

LEDER – Langt, langt den overvejende del af Fanøsbefolkning ytrer sig sjældent om dette eller hint. Det er det tavse flertal, der sandsynligvis oplever et kommunalt serviceniveau, som de finder rigtigt, og som passer til deres livsfase.Der er nok også en oplevelse af, at man får en kommunal service med den kvalitet, som man ønsker. Det betaler man gerne for, så længe service, kvalitet og pris hænger sammen.

Med de økonomiske udfordringer, byrådet nu skal håndtere som følge af halvårsregnskabets merforbrug på cirka 5 mio. kr., skal byrådet skabe en ny balance i budget 2017. Bedst ville det være at øge indtægten ved et højere beskatningsgrundlag, det vil sige tilflytning af nye borgere med en høj indkomst, men det tager desværre noget længere tid.

På Fanø er visionen at skabe ’kvalitet i livet – hele livet’. Naturen, kulturen, kommunal service og meget
mere er dét, der former rammerne for det liv, man
ønsker at leve på Fanø.

Det er også det, der gør Fanø unik i forhold til andre kommuner. For hvis Fanø lignede alle andre kommuner, hvorfor så vælge at leve sit liv her på øen?

Selvfølgelig skal den kommunale service leveres effektivt. Selvfølgelig skal der være styr på tallene, så der kan træffes beslutninger på et oplyst grundlag. Lige så selvfølgeligt koster service og kvalitet penge.

Service kan skabes gennem effektivitet, udvikling og investeringer. Kvalitet er nok umulig at opnå gennem besparelser.

Forringes den samlede oplevelse ved at bo på Fanø, så vil det blive svært at tiltrække nye borgere, og nye borgere er nødvendige på den lange bane. Hvis byrådet mener, at Fanø fortsat skal være en selvstændig kommune – med de fordele og muligheder det giver borgerne – så skal Fanø fortsat tilbyde noget særligt og gennem alle sine tilbud skabe rammerne for ’kvalitet i livet – hele livet’.

Mon ikke man er parat til at betale lidt ekstra for det – hele øen rundt? Også selvom staten tager sin andel af en højere skat de første år.

Top