Krisen mild ved sparekassen – overskud på 7,23 mio. kr. i 2019

Fanø Sparekasse

Coronakrisen kommer ikke til at vælte Fanø Sparekasse, fastslår direktør Henning Balle

Hent hele artiklen som PDF her

CORONA – ”Den 31. marts gennemgik vi alle kunder, og jeg kontaktede selv adskillige håndværkere og restaurationer. Vi kom frem til, at vi nok får nedskrivninger (tab, red.) i omegnen af 650.000 kroner,” siger han til Fanø Posten.
”Jeg skal jo fremvise et retvisende billede af situationen, og det gør vi så. Jeg ved godt, at flere af de store banker melder ud med kæmpestore nedskrivninger nu, som de så korrigerer sidst på året, men det gør vi ikke,” tilføjer han.
Det er sparekassens kundesammensætning, der gør de forventede nedskrivninger så små:
”Ja, det er den store mængde af privatkunder og de ret få produktionskunder, der gør det. Nogle af privatkunderne vil jo nok blive arbejdsløse, men vi forventer, at langt de fleste kommer tilbage til deres arbejde, når coronakrisen er slut,” siger han.
”Til gengæld har vi mange restaurationskunder. De havde jo et godt år i 2019, så foreløbig har mange af dem likviditet nok. Men de skulle jo gerne snart åbne igen,” slutter han.

Overskud på 7,23 millioner kroner

Henning Balle

Sparekassedirektør Henning Balle er glad for overskuddet på 7,23 millioner kroner i 2019.

PENGESAGER – Sparekassen havde et godt år i 2019. Overskud før og efter skat – skatten var 0 på grund af ’opsamlet’ underskud fra tidligere år – blev på 7,23 millioner kroner mod 1,3 året før. Det skyldtes især salg af aktier i Spar­invest. Det gav 4,5 millioner kroner.
Resultatet er det bedste i 10 år, oplyser direktør Henning Balle, der deler æren med sine hårdtarbejdende medarbejdere, blandt andre erhvervskundechef Carsten Miang, der gik alt for tidligt bort i 2019.
For året 2019 var der forventet en udlånsvækst på 5,1 procent, men den blev på hele 11,9. Basisindtjeningen halter. Den blev på -2,1 millioner kroner, dog bedre end minusset på 5,1 i 2018. I 2020 ventes en basisindtjening på 430.000 kroner.
De erhvervsdrivende, som udgør 30 procent af kunderne, har været flinke til at låne, men privatkunderne har skiftet banklån ud med realkreditlån, så der skal lånes mere ud. Indlånet er således steget fra 406 til 423 millioner kroner.
Der kom 148 nye kunder.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Top