Kommunen skal drive busselskab fra nytår

Fanø Byråd har tidligere besluttet at ville udtræde af Sydtrafik for selv at være ansvarlig for den offentlige transport på Fanø fra 1. januar 2018.

På den ene side er det en simpel øvelse at opsige et samarbejde. På den anden side er der en række økonomiske, juridiske og praktiske forhold, der skal forhandles på plads og godkendes af byrådet og Sydtrafiks bestyrelse for til sidst at blive endeligt godkendt af Transportministeriet.

Repræsentanter fra rådhuset, COWI og Sydtrafik har på et møde den 2. marts forhandlet de forskellige forhold på plads.

På ét område fortsætter betjeningen af borgerne på Fanø dog uændret. Det gælder Regional patientbefordring, hvor det er Regionen, der afholder udgifterne til Flextrafik.

På andre områder vil der den 1. januar 2018 ske større eller mindre ændringer. Ud over ansvaret for buskørslen har Fanø Kommune også ansvaret for handicapkørslen.

Rejsekortet og de fordele, det giver, vil ikke længere kunne benyttes på Fanø. Kommunen ønsker det ikke og vil, gerne i samarbejde med Færgen, finde et nyt billetsystem.

Et område der ofte giver udfordringer, når samarbejdsparter skal skilles er de økonomiske forhold.

Her har forhandlerne være yderst pragmatiske, og der er enighed om, at Fanø og Sydtrafik skilles, uden at der er et økonomisk mellemværende mellem parterne, der skal udregnes og afregnes.

Skulle Fanø Kommune, nu eller senere, få behov for at købe ydelser hos Sydtrafik kan det aftales – også efter 2017.

Aftalegrundlaget i form af et referat fra mødet skal behandles af byrådet den 18. april. Sydtrafik forventer at kunne fremlægge aftalen til godkendelse i Sydtrafiks bestyrelse den 28. april.

Går alt efter planerne, så kører Sydtrafik og Arriva deres sidste tur på Fanø den 31. december 2017.

Hvordan Fanø Kommune vil organisere den offentlig transport på øen, hvordan og af hvem transportopgaverne skal varetages, har byrådet nu otte måneder til at få på plads.

Relaterede artikler

Top