Kølig modtagelse til hyldest af åbne sind

Kunsterens visualisering af ‘Den Hvide Løber’ som den nogenlunde vil tage sig ud i marmor.

Hele artiklen i PDF-format

Hent kunstnerens præsentation af værket

KUNSTVÆRK – En ‘historisk landgangsbro for tankerne’, en ‘take off bane for en mental rejse’ og et værk i et fremmed materiale for Sønderho, der hilser den åbenhed mod verden og de nye ting, søfolkene bragte hjem.

Det er nogle af tankerne hos kunstneren Morten Modin bag hans forslag til kunstværket ‘Den Hvide Løber’, som skal løbe hen­over diget i Sønderho.
Arbejdet med værket er foranlediget af 275 års jubilæet i 2016 for Fanøs frikøb fra kronen.

“Jeg har prøvet at få en forståelse af, hvordan Sønderho er både socialt og arkitektonisk. Jeg har også prøvet at tage højde for den egenrådighed og viljestyrke, man kan mærke her,” fortalte Morten Modin.

Han har arbejdet med flere skitseforslag gennem halvandet år og 12 besøg i Sønderho af sammenlagt en måneds varighed.

Dialog med naturen

“På første borgermøde blev der udtrykt håb om, at værket vil være i stærk dialog med naturen. Her er en virkelig flot natur, som er værd at beskytte og værne om, så jeg vil kalde det ‘et stedspecifikt integreret kunstværk i landskabet’, hvor marmoren formes som og følger det oprindelige landskab.”

Rent praktisk er tanken at lave en 3D-scanning af stedet med græsstrå og det hele, som derefter – så vidt som teknisk muligt – afspejles i marmoren.

Men ideen om åbenhed mod nye tanker og materialer fængede ikke umiddelbart hos flertallet af de sønderhoninger, der deltog i præsentationen 17. marts på Fanø Kunstmuseum.

“Hvor finder du det positive i den dialog med naturen, du taler om, at værket skal have? Det er chokerende at komme ned og se visualiseringen – vi vil blive ramt i synet af noget, som slet ikke har noget med området at gøre,” lød det f.eks. fra en af de kritiske røster i salen.

Andre kritiske spørgsmål gik på materialernes holdbarhed for stormflod og frost samt ikke mindst placeringen, hvor kunstneren dog har fået en bunden opgave af Fanø Kommune.

Præsentationen blev fulgt af en gåtur til græspladsen ved Digevej i Sønderho, hvor værket tænkes placeret. Her var placeret en ‘mock up’-model af plastikdug, som næppe ydede det endelige materiale megen retfærdighed, og den formildede ikke mange af de kritiske røster.

Frem til 31. maj kan alle indsende kommentarer om værket til kommunen på mailadressen raadhuset@fanoe.dk.

Arbejdsgruppen vil afvente denne frist, inden det besluttes, om man skal gå videre med sagen.

 

Marmor’løber’

Skitseforslaget ’Den Hvide Løber’ fra kunstneren Morten Modin består af en hvid marmorbane, der anlægges som en form for løber i jorden og placeres på tværs af pladsen og diget med retning mod Ribe.

Værket vil være 55-65 meter langt og fire-fem meter bredt, bestående af ca. 150 marmorfliser, som hver måler 1 x 1,5 meter.

I marmorens overflade fræses det direkte aftryk af den hidtidige overflade via en 3D-scanning af området.

 

 

”Hærværk mod horisonten”

Anne og Jørgen Gram Madsen, Sønderho

”Vi synes, placeringen er en torn i øjet på hele byen, for her er så meget udsigt og stemning hele døgnet, og det skal man ikke have brudt af noget. Det er fint nok, som det er,” siger Anne.

Værket er jo tænkt til at følge naturens overflade?

”Jeg synes, det er hærværk mod horisonten på samme måde, som jeg for mange år siden syntes om den store skorsten i Esbjerg var hærværk,” siger Jørgen.

”Den har jeg efterhånden vænnet mig til, men jeg kunne ikke vænne mig til det her. Der vil komme til at ligge sådan en hvid bane midt i det hele, som vil komme til at dominere synet alt for meget.”

 

”Giver ikke nogen forstyrrelser”

Else Bak, Sønderho

”Jeg har tænkt på det siden den første fremlæggelse, og der var jeg slet ikke fanget af det. Men jeg synes, kunstneren har gjort sig mange tanker om det, og jeg tror godt, man kunne have glæde af at se på det,” siger Else Bak.

Synes du, værker passer ind på stedet?

”Ja – jeg synes ikke, det giver nogen forstyrrelser. Der ligger da tydeligt en tanke bag.”

 

 

 

Top