Knortegæs fra den russiske tundra, Svalbard og Grønland på besøg på Fanø

Fem knortegæs i luften. De flyver sent ’hjem’ til Rusland, Svalbard og Grønland for at være sikre på, at ynglepladserne er klar til brug.

Hent den originale artikel fra avisen her

VADEHAVETS FUGLE – Lige nu opholder der sig flere hundrede knortegæs fra den russiske tundra, Svalbard og Grønland på Fanø i Vadehavsdelen af øen, hvilket betyder hele østsiden og vestsiden fra Hønen op til Sønderho Strandsø.
Knortegåsen er opdelt i tre racer, og det skal vi ikke fordybe os i her, blot konstatere, at der er flest af den sibiriske race (Branta bernicla bernicla) og kun meget få af den mere nordvestlige race lysbuget knortegås (Branta bernicla hrota) fra Svalbard og Grønland.
Knortegåsen er klart den mindste af de almindeligt forekommende gåsearter i Danmark med en kropslængde på 55-62 cm, og et beskedent vingefang på bare 105-117 centimeter. Den er ikke større end en gravand, den er buttet og helhedsindtrykket er sort. Men det er en sandhed med modifikationer, da den har en hvid halskrave og hvid undergump.
Den lysbugede knortegås adskiller sig iøjnefaldende med lys bug fra sin sibiriske artsfælle.
Ungfugle har om efteråret nogle lyse bræmmer på vingerne, og den hvide halskrave kan være svagere eller helt mangle.

Tre eksemplarer af lysbuget knortegås fouragerer på Fanø. Foto: Søren Brinch

Tre eksemplarer af lysbuget knortegås fouragerer i det lave vand ved en af Fanøs strande.

Knortegåsen har sit navn efter dens karakteristiske stemme, der kan høres døgnet rundt fra de fouragerende gæs på vade og strandenge. Der er en dyb rullende ’knorr’-lyd, som høres ofte, fordi knortegæssene dels er meget sociale, og dels meget kommunikerende for at holde flokken sammen.

15.000-20.000 rastende gæs
Knortegåsen kommer, afhængigt af sit ophav, typisk til Fanø og resten af Vadehavet i begyndelsen af november, og den bliver faktisk i sjældne tilfælde helt indtil slutningen af maj og begyndelsen af juni, da det ikke er hensigtsmæssigt at returnere til ynglepladserne, før disse er blevet lidt mere gæstfri.
Når flokkene af knortegæs på det tidspunkt påbegynder trækket nordpå, genlyder Fanø af den meget specielle lyd, der især kan opleves fra havnen i Nordby, da mange af gæssene flyver nordpå på indersiden af Fanø, og går enten ud gennem Grådyb eller direkte ind over land mod fjerne østlige horisonter.
Knortegås holder til på lavvandende områder, og dens foretrukne føde er ålegræs, søsalat og blandet strandvegetation, der er tilgængeligt i grænselandet mellem vade- og strandenge. Vadehavet er den vigtigste træk- og rastelokalitet i Danmark med 15.000-20.000 rastende fugle forår og efterår. Men Vadehavet er ofte kun et pitstop, da de fleste fugle fortsætter til Holland og Frankrig. Et fåtal overvintrer, og det ses især i Nationalpark Vadehavet.
På Fanø Fuglestation vil vi på næste månedstur søndag den 2. april også vise denne smukke gås, så hold dig orienteret på vores facebookside: facebook.com/groups/224889424358221.

Tekst og foto: Søren Brinch
Redigering: Finn Arne Hansen

 

 

Top