’Kan’- eller ’skal’-opgaver

Leder

Er det rimeligt, at Fanø Sejlklub fremover selv skal afholde alle omkostninger ved driften af lystbådehavnen – også til at holde havnen fri for at sande til?

Der kan også spørges på en anden måde:

Hvorfor betaler Fanø Kommune ikke for jagtlejen for jagtforeningens medlemmer? Eller hvorfor er det ikke kommunen, der stiller ridehal til rådighed for dem, der gerne vil ride?

Når der spørges sådan, synes svaret på spørgsmålet om lystbådehavnen relativt enkelt. Sejlerne har valgt en hobby, hvor en lystbådehavn er en del af fritids-
fornøjelsen. Så må de også selv betale. På tilsvarende vis som lejen af jagtret er en del af jægerens udgifter til sin hobby, og ridehallen er for rytteren.

Men det er et paradoks, at lystbådehavnen i Nordby sander til samtidig med, at Sønderho Havn snart bliver uddybet, og der graves sejlrender.

I Sønderho har man selv taget initiativet og sørger selv for finansieringen. Det kan man også i Nordby, men det kræver samme udgangspunkt.

Fanø Sejlklub og Fanø Kommune indgik i december 1989 en 25-årig aftale om driften af lystbådehavnen. Parterne fik ikke udfærdiget ’skilsmissepapirerne’ inden aftalens udløb i 2014. Hvad der ikke blev gjort i 2014, må gøres nu. Også selvom det kan betyde, at Fanø Kommune må bidrage økonomisk til nogle af de opgaver, der udestår.

Dog under forudsætning af, at Fanø Sejlklub påtager sig selv at drive lystbådehavnen og selv afholde de fremtidige omkostninger i en aftalt årrække.

Der kan være gode grunde til, at byrådet på et givent tidspunkt prioriterer en fritidsaktivitet og økonomisk også støtter den. Det må ikke blive til en fast løbende omkostning for kommunen, der binder kommunen i en meget lang årrække.

Fanø Kommune skal skabe rammerne, der muliggør et aktivt og varieret fritidsliv.

Det kan kommunen gøre med et plangrundlag, der muliggør forskellige aktiviteter. Kommunen kan også bidrage med favorable lån til større investeringer – vel at mærke lån, der betales tilbage til fællesskabet.

Hvad synes du? Giv os din mening på Facebook!

 

Relaterede artikler

Top