Johan vil ikke sige nej til borgmesterposten

Johan Brink Jensen er også formand for Fanø Boligforening, der i forvejen har billige udlejningsboliger i Sønderho. Han drømmer om fem-seks udlejningshuse på denne ledige grund meget tær ved Brugsen i Sønderho. Men nu gælder det om at få to mandater ved kommunalvalget.

Socialdemokraterne har fået frisk vind i sejlene og satser på en fordobling af mandattallet ved kommunalvalget. Spidskandidat ser sig selv i en nøglerolle

Hent artiklen som PDF her

VALGKAMP ’21 – Med støtte fra Christiansborg har Socialdemokratiet på Fanø fået ny vind i sejlene. Partiet har fået flere medlemmer og stiller med hele tre kandidater ved kommunalvalget. Desuden er der mange løse stemmer denne gang. Fanø Lokalliste har kun én kandidat og kan derfor ikke få to som nu. Og Miljølisten er væk fra stemmesedlen. De radikale og Enhedslisten er også dukket op som nye lister.
Så spidskandidat Johan Brink Jensen fra Sønderho ved godt, at der kan ske meget ved valget, og at det for alvor kan blive alvor – for ham.
”Jeg er ikke borgmesterkandidat, men jeg kunne jo blive kompromiskandidat. Vi har jo fået en lidt central placering. Så måske kunne jeg, hvis fem andre peger på mig, overveje at være stemme nummer seks. Men det er et stort job, og det havde da passet bedre lidt tidligere i mit liv. Men det er også vigtigt at gøre en forskel,” siger han.
En makker ekstra i byrådssalen kunne han dog godt drømme om.
”Jeg håber på en fordobling af mandattallet,” siger han uden tøven.
Når man skal stemme på ham og hans parti, så skyldes det flere ting, mener han.
”Vi har direkte adgang til ministerierne, og det er en stor fordel. Når det for eksempel er så svært at få en tilladelse til råstofindvinding til digerne, så er det vigtigt med en direkte kontakt til miljøministeren, som lige har været på besøg. Det ville jo værre vanvittigt med tusindvis af lastbiler, der skulle herover med råstoffer med færgen,” påpeger han.
Konkrete forslag kan det også resultere i her og nu.
”På byrådsmødet den 25. oktober har jeg et forslag om at vi skal tilslutte os et klimasamarbejde, som 25 kommuner er med i. Det var et tip, som jeg fik af trafikmister Benny Engelbrecht. Det handler om, hvordan vi får busser, biler, skraldebiler til at køre på fossilfrit brændstof som brint. Så når vi skal have en ny busaftale i 2023 skal vi da i retning af emissionsfri biler, busser og lastbiler,” siger han.
En stemme på S er også en stemme på flere penge til ældreområdet, lader han forstå.
”Jeg har i årevis kæmpet for at få forhøjet budgettet. Vi har hele tiden ligget fire-fem millioner kroner bagud,” fastslår han,

Blå bog Johan Brink Jensen

  • 69 år, født den 1. juni 1952, boede i New York, USA fra 1953-1958, hvor hans far, Hans Brink Jensen, var præst i den danske sømandskirke
  • Kom til Sønderho som seksårig. Her var hans far sognepræst i de næste 34 år
  • Efter endt realeksamen uddannede Johan Brink Jensen sig til børneforsorgs-pædagog, der var en særlig statslig uddannelse. Han var færdig i 1973
  • Tog i 1998 en diplomuddannelse i ledelse
  • Har arbejdet i 30 år i forskellige døgninstitutioner i Esbjerg, ofte som afdelingsleder og stedfortræder og konstitueret forstander, når det var nødvendigt. Turen til færgen og til Esbjerg foregik på cykel
  • Har siddet i Fanø Byråd i 20 år den 31. december 2021
  • Er formand for Fanø boligselskab, der har planer om at bygge fem-seks huse på en tom grund 25 meter fra Dagli’Brugsen i Sønderho
  • Er spidskandidat for Socialdemokratiet
  • Er gift med fru Annemarie, sammen har de tre sønner
  • Er frivillig brandmand, har lige købt en båd og sysler gerne med at lave uroer af rav og andre naturmaterialer

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Top