Jagt på adressesnydere

Huse i Sønderho på Fan'

De viste huse er helt tilfældige huse fra Sønderho bymidte.

BOLIGMANGEL – Fanø Kommune tænder nu for det skarpe projektørlys for at spotte adressesnyd på øen. Et totalt enigt byråd vedtog på sit seneste møde et forslag fra Venstre om at tage alle de midler i brug, som en ny lovpakke indeholder, for at få stoppet brugen af helårshuse som sommerhuse. Fanø er dermed en af de første kommuner i landet, der bruger den ny lov aktivt.

Nye kontrolmuligheder

Den ny boligreguleringslov, som blev vedtaget så sendt som 20. december 2018 og er trådt i kraft 1, januar i år, giver kommunerne lov til at sammenkøre CPR-registeret, BBR-registeret og Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister samt at trække på oplysninger fra forsyningsselskaberne om, hvad der bruges af el og vand i husene på forskellige tider af året. Endelig må kommunerne sende kontrollanter ud til husene og visuelt tjekke, om det ser ud til, at kravene til helårsbeboelse overholdes. De må dog ikke gå ind i husene.

”Vi er i den situation, at 140 huse i Sønderho efterhånden er overgået til sommerhusstatus. Det skyldes blandt andet, at hvis et hus har stået tomt i fem år, så kan det overgå til sommerhusbrug”, sagde Venstre-ordfører Erik Nørreby. Han tilføjede, at en række helårshuse i byen i dag ikke har en fastboende person tilknyttet, og at man ser samme familie købe flere huse på øen.

Han roste Folketinget for lovændringen, men tilføjede også, at lovændringen nok skyldtes, at det var kommet tættere på lovgiverne, som ofte bor i hovedstaden, hvor Airbnbs indtog i byen er medvirkende til boligmangel.

Huse skal udlejes

”Men nu får vi gavn af det. Nu må vi bare få skub i det. Sidst, vi gjorde det, virkede det i hvert fald forebyggende”, sagde han.

SFs Karen Jeppesen roste forslaget, da hun også fornemmede, at mange helårshuse i Sønderho står tomme, og da mange tomme huse i Nordby står og forfalder. Et enigt byråd vedtog herefter forslaget.

Fanø Posten har spurgt Lejernes Landsorganisations chefjurist Anders Svendsen, om Fanø dermed får mulighed for at tvinge eventuelle adressesnydere til at udleje deres huse:

”Ja, når en kommune har besluttet at bruge denne kontrolmulighed, må helårsboliger ikke stå tomme. Hvis ejeren ikke kan finde en lejer, skal det anmeldes til kommunen, som så kan visitere en lejer til huset. Hvis ejeren ikke følger reglerne, vil det i første omgang udløse en bøde”, forklarer han.

Relaterede artikler

Top