Ja-hatten begynder at klemme for turismenetværk

Sanne Jensen og Morten Halkjær.

Markedsføring Fanøs 80 medlemmer er i vildrede om, hvad de kan bruge Destination Vadehavskysten til

Hent hele artiklen som PDF her

TURISME – Destination Vadehavskysten har taget fat på sit arbejde. Markedsføring Fanø, der er en sammenslutning af rundt regnet 80 virksomheder med relation til turisme, og som netop har udgivet det flotte Fanø-magasin, har haft ja-hatten på, men nu begynder den at klemme.
Den arbejdskraft, som turistchef Poul Therkelsen udgjorde, er nu forflyttet til Esbjerg, og destinationsselskabet har meldt ud, at det i fremtiden skal markedsføre Fanø. Det bekymrer bestyrelsen, her repræsenteret af restauratør Sanne Jensen, Kellers Badehotel, og købmand Morten Halkjær, Rindby Supermarked.
”Vi har deltaget i et hav af møder og har været meget fortrøstningsfulde. Vi har haft ja-hatten på hele tiden. Men vi har hele tiden troet, at den ordning med at Poul Therkelsen var vores ’generalsekretær’ og administrator, skulle løbe videre. Vi var stensikre på, at vi ville blive kompenseret for Poul. Men nu ser vi det sort på hvidt: Vi får ikke noget,” siger Morten Halkjær.
”Man skal huske, vi er et 100 procent frivilligt netværk, og de 300.000 kroner, som magasinet kostede, har vi selv skaffet, blandt andet med 30.000 kroner fra kommunen,” tilføjer Sanne Jensen, hvis medlemmer ikke ved, hvem de nu skal kontakte.
At de netop har haft besøg af den kommende Fanø-koordinator giver selvfølgelig håb, men:
”Byrådet har valgt at smide alle kommunens penge i destinationen, men vi kan ikke se, vore argumenter har gjort noget indtryk. Det er vi meget kede af. Der er brug for en samlende turistorganisation på tværs af organisationerne og erhvervet. Vi kommer godt rundt, og vi kan tage erhvervspolitiske emner op, hvilket der er stor efterspørgsel efter. Vi ser os som en destination i destinationen. Vi er en vigtig brik i spillet, vi er her, vi er stedbundne, og det kan man forholde sig til,” fortsætter hun.
”Vi underkender ikke destinationen, men vi skal passe på, at det lokale ikke drukner. Vi skal ikke have en turistchef, skjult i Ribe. Det er det, erhvervet frygter,” tilføjer hun.
”Vi skal være med i destinationen, men uden lokal forankring går det ikke,” slutter de.
Af samme grund har bestyrelsen nu besluttet at indmelde og betale kontingent for alle deres medlemmer, fortæller formand Karin Haubjerg Larsen, Danbolig.
”Efter en god dialog med formanden har vi fået lov til at indmelde alle vores medlemmer. På den måde står vi meget stærkere på generalforsamlingen den 28. april. Så selv om vi ikke er helt tilfredse, ser vi fremad,” fastslår hun.
Christian Lorenzen, formand for kommunens Erhvervs, natur og teknikudvalg har denne kommentar:
”Det er forberedelsesudvalgets og den midlertidige bestyrelses intention, at hver af de ’primære’ lokaliteter indenfor destinationens område får hver deres lokale ’erhvervs- og turisme-playmaker’. For Fanøs vedkommende er det faktisk destinationschefen selv. Dertil skal det tilføjes, at der ingen endelige beslutninger er taget om de store strukturelle beslutninger. Disse er med fuldt overlæg overladt til den nye bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen, og hvor erhvervslivet vil have flertallet. For sådan skal det naturligvis være: Det erhvervsliv, for hvem vi gør det her, de skal også have beslutningskraften.”

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Top