Internationale naturvejledere på besøg

Marco Brodde fortæller på Fanø Kunstmuseum om blandt andre de tyske kunstnere, der har skildret Vadehavet og naturen ved Sønderho. Foto: Finn Arne Hansen

I 18 år har professionelle naturformidlere fra det danske, tyske og hollandske Vadehav samarbejdet

Hent den korte avisartikel som PDF her

NATUR – Hollandske, tyske og danske naturvejledere i netværket International Wadden Sea School (IWSS) har netop været samlet på Fanø med kommunens naturvejleder Marco Brodde som vært. Det var en del af et tætpakket tredages program i det danske Vadehav.
IWSS, der har eksisteret i 18 år, har gennem årene produceret undervisnings- og formidlingsmateriale på alle tre sprog for at understrege de internationale vinkler på Vadehavet: At vi har området til fælles, men at der findes interessante forskelle fra nord til syd, både når det gælder natur og kultur. Filosofien er, at hvis vi som borgere skal forstå vores egn bedst, får vi meget ud af at kende til og måske føles os som en del af et samlet og stort Vadehav. Det har skoleklasser, eksempelvis fra Fanø erfaret på egen krop efter besøg i typisk det tyske Vadehav. I foråret skal en ny klasse afsted til Hallig Hooge på lejrskole.
”Samarbejdet med Hooge er en af sidegevinsterne ved kontakterne, der knyttes i IWSS, der simpelthen gør det nemmere at organisere ture til ’det fremmede Vadehav’,” påpeger Marco Brodde.
En gang om året mødes naturformidlere fra de tre lande. Værtskabet går naturligvis på skift, så over årene får deltagerne et stadig bedre personligt kendskab til andre hjørner af det store Vadehav, hvilket styrker den daglige formidling om for eksempel. UNESCO Verdensarvsområdet til børn, voksne og turister.
En stor del af samarbejdet handler om at dele pædagogiske og undervisningstekniske erfaringer og metoder.

Lært af hinanden
”Vi har gennem årene lært meget af hinanden ved at se på hinandens mål og midler. I Danmark, og især på Fanø, vælger vi ofte at lade natur- og kulturhistorie glide sammen, mens man i eksempelvis de tyske nationalparker fokuserer mere skarpt på biologien. Det gør så, at jeg ofte lærer nye arter at kende, selv efter 20 år i branchen. I år fandt en tysk kollega en snegl på forlandet ved Vester Vedsted, som jeg ikke kendte til overhovedet,” fortæller han.
Under besøget på Fanø præsenterede Marco Brodde gruppen for en aktivitet, han igennem mange år har gennemført for tusindvis af børn og voksne i samarbejde med Fanø Kunstmuseum. Ved at lade deltagere tegne hurtige skitser på udvalgte steder i landskabet omkring Sønderho og efterfølgende finde de samme motiver på museet, kan man på en sjov måde erkende, hvordan Vadehavet forandrer sig meget hurtigt. Geologien lever!
”Netop det er en vigtig del af verdensarven, og samtidig spiller det som alle ved en stor rolle for havnen og lokalsamfundet. Ved at inddrage kunsten og kulturhistorien i naturformidlingen og i øvrigt være bevidst om at aktivere deltagere i stedet for at kun at ”holde foredrag under åben himmel”, opstår nogle øjeblikke, som både børn og voksne husker og lærer af. Det tror jeg på.”
Den Internationale Vadehavsskole finansieres af de tre landes regeringer, der samarbejder i det såkaldte Trilaterale Vadehavssamarbejde.
-fina

 

Relaterede artikler

Top