Fortsat taxi på Fanø

TAXIBEVILLING – Ved fristens udløb tirsdag den 12. juli havde Fanø Kommune havde ikke modtaget nogen ansøgninger til de fire ledige taxibevillinger.

Aftale på plads

Det var måske ventet, hvorfor der fra forvaltningens side har været arbejdet med alternative muligheder efter Fanø Taxi’s annoncerede lukning den 31. juli.

”Der vil fortsat være taxi på Fanø også efter den 1. august,” kunne en glad kommunaldirektør Vibeke Kinch fortælle Fanø Posten efter hendes møde med Fritz Quistorff fra Fanø Taxi den 13. juli. Her blev en ny aftale mellem Fanø Kommune og Fanø Taxi indgået.

”Aftalen starter nu, så vi også har taxi på Fanø i august,” fortalte Vibeke Kinch.

”I løbet af august måned vil aftalen også blive politisk behandlet.”

”Med aftalen holder jeg liv i Fanø Taxi frem til sidst i 2017. Jeg er glad for, at vi sammen kunne finde en samarbejdsmodel, så det økonomisk kan hænge sammen,” siger Fritz Quistorff.

Aftalen indebærer en række takstændringer, fortsat varetagelse af Fanø Kommunes kørselsopgaver dog på ændrede vilkår og fortsat taxa-bus i vinterhalvåret.

Få konsekvenser

Ændringerne i taxi betjeningen som følge af aftalen, vil ikke have de store konsekvenser for borgerne. Der vil måske blive en lidt længere ventetid i weekenderne, hvor der kun vil være en vogn på gaden.

”Vi regulerer også prisen, der ikke har været reguleret de sidste seks år,” siger Vibeke Kinch.

”Det betyder, at det bliver ca. 5 pct. dyrere, at køre i taxi samt at starttaksterne hæves om aften og i weekenderne med 10 kr.”

Begge parter er glade for aftalen og særligt, at taxa-bussen kan fortsætte i vinterhalvåret. I den forbindelse opfordrer Frits Quistorff folk til at benytte taxa-bussen fremfor at rekvirere en taxa, hvilket vil effektivere servicen yderligere.

”Jeg har indgået aftalen med Fanø taxi, da det var det eneste alternativ og vi fortsat kan sikre taxi kørslen fra 1. august. Tilbuddet fra Sydtrafik var væsentligt dyrere,” slutter Vibeke Kinch.

 

 

Top