Fjernvarmen i Nordby går op med 22 procent i 2023

Driftschef Jens Madsen, formand Dorte Lund og forretningsfører Jørgen Christian Jensen foran fjernvarmecentralen i Rindby.

Forsinket byggeri af enorme varmevekslere på Esbjerg Havn koster forbrugerne hos Din Forsyning og dermed også
Nordby Fjernvarme meget dyrt

Hent artiklen fra avisen som PDF her

FJERNVARME – I 2023 vil den fjernvarme, som Nordby Fjernvarme får fra Din Forsyning på fastlandet stige med 22 procent. Og det bliver dyrere ikke at afkøle fjernvarmevandet tilstrækkeligt.
Det sker, selv om Din Forsyning i 2023 – forhåbentlig i april – vil kunne tage to supermoderne havvandsvarmepumper i brug, der skal hente varme i Vadehavet. Plus et CO2-neutralt flisfyr. Og begge dele skærer ned på Nordby Fjernvarmes meget store CO2-afgift. Resten af varmen skal komme fra Energnisten, der er et affaldsforbrændingsanlæg. Den produktion vil der stadig være CO2-afgift på. Men den vil ikke optræde i Nordby Fjernvarmes regnskab længere, da den blot vil indgå i den pris, der opkræves af Din Forsyning.
Byggeriet er desværre forsinket på grund af materialefejl fra en finsk leverandør, og det er en af grundene til, at regningen stiger så meget. Den anden er de generelle prisstigninger på energi.
”Da vi lagde budget for 2022, lod vi prisen stige med kun 1,6 procent. Vi vidste jo ikke, der ville komme en krig i Ukraine. Så nu må vi sætte prisen 22 procent op, som mange andre varmeværker i Danmark. Vi håber at få den ned igen i 2024,” siger Dorte Lund, der har været formand for bestyrelsen siden 2014.

Høje kulpriser
Med til at skubbe prisen i den forkerte retning er også øgede priser på kul. Ørsted vil frem til ibrugtagningen af det ny anlæg stadig bruge kul, og prisen på kul er steget meget i år.
”For et gennemsnitshus på 130 kvadratmeter med et gennemsnitsforbrug vil det i 2023 betyde 4200 kroner mere om året, svarende til 350 kroner om måneden,” tilføjer forretningsfører Jørgen Christian Jensen. Han tilføjer, at fjernvarme per kilowatttime stadig kun koster 1,06 kroner sammenlignet med strøm.
Vil man følge sit forbrug, kan man logge ind på Min side på fjernvarmens hjemmeside. Her kan man se alle oplysninger om ens forbrug med mere, fortæller driftschef Jens Madsen.
Jørgen Chr. Jensen kunne godt ønske sig, Fanøs politikere ville se med mildere øjne på vindmøller.
”I Hvide Sande har værket tre vindmøller, hvis strøm varmer vandet ’gratis’ op, når det blæser. Det er forbrugerne meget glade for. Vi kunne også have en stående,” mener han.

For lille nedkøling i Nordby

Det ’brugte’ fjernvarmevand, som Nordby fjernvarme i dag sender retur til Esbjerg, har en gennemsnitstemperatur på 38 grader, fortæller driftschef Jens Madsen. Når der sendes for varmt vand tilbage, kan det sammenlignes med spild, forklarer han. Det har dog været for nedadgående i en årrække, især fordi 350 forbrugere i de senere år har fået mere økonomiske fjernvarmeunits, der selv lukker for varmen, når temperaturen udenfor er mindst 20 grader C.
Det er et lovkrav i moderne byggeri. Alene i 2022 er tabet blevet 1000 gigajoule mindre.
Spildet er dog stadig for højt.
Så fra 1. januar 2023 vil den såkaldte motivationsafgift til de forbrugere, der sender alt for varmt vand retur, blive ændret. Hvis der ikke er en forskel på mindst 20 grader på det fjernvarmevand, der kommer ind i huset og det, der forlader huset, bliver man pålagt en afgift på 1 procent af sin regning for hver grad, man ligger fra målet. I dag er grænsen 15 grader. Afkøler man fra 1. januar kun sit vand med 15 grader, og har man en årlig regning på 10.000 kroner, så bliver ekstraafgiften altså 500 kroner.
Man får til gengæld også en præmie på 1 procent for hver grad, hvis man afkøler vandet med over 30 grader. I dag er grænsen 27 grader. Kan man i 2023 komme op på en afkøling på 35 grader med en årlig regning på 10.000 kroner, får man altså en rabat på 500 kroner.
Nordby Fjernvarme har tidligere haft en ansat, der tog på rådgivningsbesøg hos kunder med meget dårlig afkøling, men det virkede ikke, fortæller formand Dorte Lund.
Har man ikke lige pengene til en ny fjernvarmeunit, kan man leje den af Nordby Fjernvarme til en meget fordelagtig pris. Køber man dem, kan de i nogle tilfælde være betalt på fem-seks år, har forretningsfører Jørgen Christian Jensen hørt fra enkelte forbrugere.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Top