Fanøs Vand renses 100 procent for PFAS – eksporteventyr i sigte

I hånden på kemiingeniør og produktspecialist indenfor ionbytningsteknologien hos Silhorko, Søren Duch-Hennings, ses her den type ionbyttere, der bliver brugt i det nye vandbehandlingsanlæg til at fjerne PFAS fra drikkevandet.

Takket være fundet af PFAS i Fanøs drikkevand, har det danske vandrensningsfirma Silhorko, i udlandet kendt som Eurowater, nu udsigt til en kæmpeeksport, kan Fanø Posten berette. Det anlæg, der er opfundet i samarbejde med Fanø Vand A/S viser sig nemlig at kunne rense vandet helt og aldeles for PFAS, der for eksempel et stor problem i USA.

Ved hjælp af avanceret ionbytterteknologi har danske Silhorko designet en rensningsmetode, der kan eliminere PFAS i drikkevandet, og et færdigbygget vandbehandlings­anlæg forventes at kunne idriftsættes på Fanø allerede sidst på året.
Ved årsskiftet blev grænseværdien for indholdet af PFAS i drikkevand sænket markant fra 100 til 2 nanogram pr. liter. Hos Fanø Vand er PFAS-indholdet 4 nanogram pr. liter – altså dobbelt så højt som den nye grænseværdi.
Det fik Fanø Vand til at skride til handling, og de kontaktede den danske producent af vandbehandlings­anlæg, Silhorko, der har stor erfaring med specialløsninger til både vandværker og industrien.
”Vi har været under stort pres for at finde en løsning, for det er selvfølgelig vigtigt for os at kunne overholde alle bekendtgørelser omkring kvaliteten af vores drikkevand. Men løsningen lå ikke lige for. For vi kunne jo ikke bare gå til en leverandør, der havde et færdigt anlæg, som vi kunne installere – det eksisterede ikke,” siger Kaj Svarrer, bestyrelsesformand for Fanø Vand, og fortsætter:
”Vores samarbejde med Silhorko går langt tilbage, og det var derfor helt naturligt for os at søge deres hjælp for at løse denne udfordring. Som en lille virksomhed uden analyse- eller forskningsafdeling er vi dybt afhængige af gode samarbejdspartnere, hvis ekspertise vi kan trække på.”
Fra succesfuldt pilotforsøg til rensningsanlæg i fuld størrelse
Silhorkos afdelingschef for Drikkevand, Arne Koch (tv.) og kemiingeniør og produktspecialist indenfor ionbytningsteknologien, Søren Duch-Hennings (højre), er de to nøglepersoner i udviklingen af det innovative anlæg. Her viser Søren den type ionbyttere, der bliver brugt i anlægget.

Silhorkos afdelingschef for Drikkevand, Arne Koch (tv.) og kemiingeniør og produktspecialist indenfor ionbytningsteknologien, Søren Duch-Hennings (højre), er de to nøglepersoner i udviklingen af det innovative anlæg. Her viser Søren den type ionbyttere, der bliver brugt i anlægget.

Fanø Vand og Silhorko igangsatte et pilotforsøg, der hurtigt viste, at gængse rensningsmetoder ikke var tilstrækkelige overfor det fanøske vand. Derfor designede Silhorkos ingeniører et innovativt forsøgsanlæg med avanceret ionbytningsteknologi.
”Normalvis bruger vi ionbytningsanlæg til at fjerne kalk eller salt fra vandet, men en af vores erfarne kemiingeniører så potentiale i, at vi med den rette type ionbytter kunne fjerne PFAS i stedet,” siger Arne Koch, afdelingschef for Drikkevand i Silhorko.
Ionbytningsteknologien viste sig at være den helt rigtige løsning, og resultaterne talte deres eget tydelige sprog. Rensningen sænkede ikke bare indholdet af PFAS til under grænseværdien – den eliminerede det!
Målingerne af det rensede vand viste, at PFAS-indholdet nu lå så lavt, at måleudstyret ikke længere kunne registrere det. I konkrete termer vil det sige, at indholdet af PFAS med sikkerhed ligger under 0,1 nanogram pr. liter, hvis der overhovedet er noget tilbage!
”At det lykkedes os at finde en ionbytter, der reagerede så optimalt med de uønskede PFAS-stoffer i vandet, er en stor sejr. Vi havde en formodning om, at det ville virke, men vi havde jo ingen viden eller erfaring at læne os op ad. Så vi føler, at vi har trådt vigtigt græs ned i dette pilotforsøg – både for Fanø og for andre vandværker, der måtte komme til at stå med lignende udfordringer,” siger Arne Koch.
Grafik, der viser vandets vej fra boring til vandhane på Fanø, efter det nye vandbehandlings­anlæg fra Silhorko er installeret. Efter ionbytningsanlægget tilføjes et UV-desinfektionsanlæg for at sikre, at drikkevandet også er komplet frit for bakterier og vira.

Grafik, der viser vandets vej fra boring til vandhane på Fanø, efter det nye vandbehandlings­anlæg fra Silhorko er installeret. Efter ionbytningsanlægget tilføjes et UV-desinfektionsanlæg for at sikre, at drikkevandet også er komplet frit for bakterier og vira.

Pilotforsøget har kørt i mere end et halvt år, og målingerne viser fortsat et PFAS-indhold langt under grænseværdien. Silhorko er derfor nu gået i gang med at designe og bygge et rensningsanlæg i fuld størrelse på baggrund af pilotprojektet. Det færdige anlæg forventes at kunne idriftsættes på Fanø sidst på året og kan derefter rense hele 150 m3 (150.000 liter) drikkevand i timen.
”Det har været vigtigt for os, at vi kunne komme ned under grænseværdien, men det er rart at vide, at indholdet af PFAS i drikkevandet med det nye anlæg kan sænkes så lavt, at det ikke længere kan måles. Selvfølgelig skal vi fortsat følge udviklingen i målingerne, men både vi og de myndigheder, vi har snakket med, tror oprigtigt på, at metoden er den helt rigtige,” slutter Kaj Svarrer fra Fanø Vand.
Indtil det nye anlæg står klart, opsætter Silhorko et midlertidigt kulfiltreringsanlæg på Fanø, der sørger for at sænke PFAS-indholdet i det fanøske drikkevand med cirka 40 procent.
-fina

Tags

Relaterede artikler

Top