Fanø Sparekasse har rejst sig og jager lånere

Fanø Sparekasses formand Jeppe Valbjørn og direktør Henning Balle

Bestyrelsesformand Jeppe Valbjørn glædede sig over plus-resultatet og de 178 nye kunder. T.v. ses direktør Henning Balle.

Fanø Sparekasse blev sendt til tælling efter medieomtalen om stort underskud og besøg af Finanstilsynet. Nu er der ryddet op, og kassen bugner af penge til udlån

PENGESAGER – 2018 blev et hårdt år for Fanø Sparekasse. Et underskud på 13,8 millioner kroner, deraf følgende presseomtale, ekstraordinært besøg af Finanstilsynet, afskedigelse af medarbejdere, flere måneders hårdt arbejde med at skaffe ekstra sikkerhed fra en lang række erhvervskunder og adskillige overarbejdstimer for at skaffe alt det materiale, som Finanstilsynet lige før sommerferien pludselig krævede trak tænder ud. Salgsarbejdet gik i stå, og indlånsoverskuddet blev endnu større, end det var i forvejen. Nogle erhvervskunder søgte også andre græsgange på grund af kravet om mere sikkerhedsstillelse, men alt i alt gav det 9,2 millioner kroner i tilbageførte afskrivninger og et positivt årsresultat.

Det var den fortælling, som bestyrelsesformand Jeppe Valbjørn og direktør Henning Balle gav medlemmerne af repræsentantskabet, da regnskabet skulle godkendes. Det skete da også med kun én stemme imod, nemlig fra Ove Gejl, der slet ikke var tilfreds med den dårlige basisindtjening på minus 5,2 procent.

Tiltrækker tilflyttere

Formand Jeppe Valbjørn startede med det positive.

”Resultatet blev 1,3 millioner kroner, og vi fik 178 nye kunder og har nu 3.674. Det første er tilfredsstillende i forhold til budgettet, det andet er meget glædeligt. Det er faktisk et ganske pænt tal, og mange af dem er tilflyttere, som vælger sparekassen til. Det er vi meget glade for. Det er en fremgang på fem procent. Det giver håb for fremtiden”, sagde han.

Men der var også modvind:

”Finanstilsynet kom for første gang siden 2013 på besøg. Vi fik klaret at svare i tide efter en kæmpeindsats fra medarbejdernes side. Vi fik nogle påbud, blandt andet om at gennemgå nogle af engagementerne grundigere, men det er vi ikke ene om”, fastslog han og tilføjede:

”Basisindtjeningen skal op. Vi har måttet opsige to medarbejdere, der har tjent sparekassen godt, De skal have en stor tak for indsatsen. Resultatet har alligevel været svært at opnå. Vi har et stort indlånsoverskud, og sætter vi mere end 50 millioner kroner i Nationalbanken, er der en negativ rente på 0,65 procent. Men det får os ikke til at indføre negative renter for vores kunder som mange af storbankerne. Når folk har betroet os deres penge, vil vi ikke være det bekendt”, sagde han.

Har kun få aktier

Sparekassen har i dag ganske få aktier i porteføljen og har stort set kun korte og meget sikre obligationer med et lavt afkast, fortalte Henning Balle, der efterlyste mere lånelyst:

”Vi må og skal have øget udlånet. Vi tjener for lidt på grund af det lave renteniveau, hvor vi er nødt til at følge markedsniveauet. Vi skal have flere udlån udenfor Fanø. Folk på Fanø låner ikke meget. Folks formuer herovre vokser og vokser. Vi kan se et spring i indlånet, hver gang folk får skattepenge tilbage. Balancen er vokset fra 460 til 525 millioner kroner fra 2014 til 2018. Folk på Fanø bliver rigere og rigere. De skal ud at bruge nogle penge i butikkerne! Indlånet er vokset fra 378 til 405 millioner kroner, men vi ved ikke, hvad vi skal med alle de penge. Vi har måske Danmarks bedste likviditet. Jeg er ikke bange for, at folk tømmer pengeautomaten”, sagde han.

Fanøs Sparekasses direktør Henning Balle

Direktør Henning Balle opfordrede kunderne til at låne nogle penge.

”Vi prøver at finde kunderne direkte, for eksempel ved at tilbyde sommerhusejerne lån til energiforbedringer, men det er ikke let. Vi skal låne over tre millioner kroner ud om måneden for at øge udlånet! De seneste 14 dage har dog været gode, da har vores dygtige medarbejdere udlånt 10 millioner kroner, så 2019 ser rigtigt fornuftigt ud”, tilføjede han.

Kursstigninger og en forventet indtægt fra salget af Spar Invest, som sparekassen er medejer af, forventes også at løfte resultatet i år.

”Vore udlån er spredt godt ud over alle brancher. Vi har kun ganske får store risikokunder, og de er udenfor Fanø. Vi har lært af finanskrisen. 77 procent af vort udlån er til private. De svømmer lettere gennem kriser end virksomheder, har det vist sig.”

Sparekassen giver et udbytte på 285.000 kroner, svarende til en forrentning på to procent. Og det blev vedtaget at hæve formandens honorar fra 80.000 til 120.000 kroner om året.

Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

 

Top