Fanø festede for frihed, fremtid og fællesskab

‘Be Free’ teatervandringen bød på smukke og overraskende stemningsbilleder.

Hele artiklen i PDF-format

FESTUGE – Jubilæumsugens program og indhold har til fulde levet op til de ord, som Niels Heinel, formand for børne- og kulturudvalget sagde ved åbningen af Fannikerdagene.

”Et program der som altid både afspejler en værdifuld stolt fortid – men samtidig også giver aktiviteter, som rammer nutiden.”

Gode røverhistorier

’Be Free’ teatervandringen i Sønderho. Smukt, stemningsfyldt og overraskende oplevelsesteater.

Anekdoter og virkelighed fra 1741 og frem til i dag. Om det var manden bag jubilæumstidsskriftet Per Hofman Hansen eller et par af ’de gamle drenge’ fra Sand på Gulvet, der blandede virkelig med den gode historie, var begge dele en stor oplevelse.

1741-øllet fra Fanø Bryghus og jubi-tørklæde fra Gitte Foldberg er blevet skabt til anledningen. Det sidste holder nok længere end det første.

Samlede kræfter

Dragterne er blevet båret smukt. Sømanden vendte igen hjem, og musikken har spillet – helt som den plejer.

Koncerterne er fortsat ugen igennem sammen med byvandringer og fortællinger.

Starten af jubilæumsfestugen har været både sprudlende, engagerende og oplevelsesrig.

”Kulturarven skal ikke kun være statisk og bagudskuende. Den skal udvikle sig og tage nye former og dermed skabe nye muligheder og mødesteder på tværs af generationer og interesseskel”, udtrykte Niels Heinel det.

”Fanø er et sted, hvor vi på tværs af foreninger, erhvervsliv og offentlige institutioner formår at samle kræfterne til glæde for både fastboende og turister,” sagde borgmester Erik Nørreby lørdag foran Rådhuset.

Begge udsagn har også været oplevelsen – hele øen rundt!

DSC_6923

Et åbent og frit samfund

OPTOG – Friheden i 1741 lagde ikke bare grunden til opblomstring og velstand – den betød også, at Fanø udviklede sig til et åbent og frit samfund.

DSC_7294Borgmester Erik Nørreby trak trådene til både fortid og fremtid i sin tale på Fannikker-dagene forud for optoget til festpladsen. Og i år var det med fokus på frihed og åbenhed i anledning af 275 års jubilæet.

“Efter 1741 fulgte søfartstiden og grunden til de senere så stolte traditioner begyndte. Øboerne kom rundt på hele kloden, hvad der den gang, var de få forundt. De lærte fremmede kulturer at kende og på denne måde blev Fanø et åbent samfund,” påpegede Erik Nørreby bl.a. i sin tale.

Han trak også tråde til nutidens aktuelle ‘Brexit’ og englændernes beslutning om at stå alene trods advarsler om Dommedag.

“Advarsler var der ligeledes forud for Fanøs folkeafstemning tilbage i 2005. De holdt, heller ikke, i den virkelige verden. Vi har som alle andre i perioder nogle udfordringer. De skal selvfølgelig løses, og det bliver de. Så der er grund til at feste den kommende uge,” lød det fra borgmesteren.

“Vi er i løbet af det sidste år blevet mere end fem pct. flere indbyggere på Fanø, og indkomsten per indbygger er de højeste vest for Storebælt.”

DSC_7271

Røverhistorierne og virkeligheden

JUBILÆUMSSKRIFT – Per Hofman Hansen, der sammen med Hans Jørn Kristensen og med illustrationer af Bernd Hobohm er manden bag jubilæumsskriftet, fortalte underholdende om, hvad der er historier, og hvad der er historie i forbindelse med frikøbet af Fanø i 1741.

Han fortalte levende ’røverhistorierne’ om frikøbet og om de historiske fakta, der findes. Om at fanøboerne i enighed købte Fanø, men også, at enigheden ikke varede længe, da der måtte indgås retslig forlig om sogneskellets placering.

”Illustrationerne er tegnet af Bernd Hobohm. Bernd han kan altså trylle og genfortælle med sin streg og sine farver og få røverhistorierne til at stå lyst levende – også for børn,” sagde Per Hofman Hansen.

”Det er mit håb, at bogen kan bruges til at fortælle godnat historier for børnene ved at kigge på Bernds tegninger. Men også, at den kan bruges i skoleklasserne. Tak for, at Fanø Kommune tiltroede mig opgaven og tak for kampene undervejs,” sluttede Per Hofman Hansen.

Per Hofman Hansen er sammen med Hans Jørn Kristensen og Bernd Hobohm lykkedes med at lave et tidsskrift, der både fortæller myterne og lader de historiske fakta fortælle ’hvad der virkelig skete’, så man får lyst til at vide mere.

DSC_7383

Frihed og rigdom

FESTTALE – Tidligere kulturminister Per Stig Møller holdt festtalen på Pakhusbanken. Vittigt og med et glimt i øjet fortalte han om Fanøboerne snarrådighed ved frikøbet i 1741 og udviklingen op til i dag.

”Med jysk snarrådighed blev øen erhvervet. Med erhvervelsen fulgte også retten til sejlads og til at drive handel sammen med retten til forstranden,” sagde han.

”Kun en tåbe undlader at bruge havet,” påpegede Per Stig Møller og understregede de værdier og den rigdom, havet havde ført med sig ved, at Fanø dengang forstod at udnytte de muligheder havet gav øen.

Per Stig Møller rundede også turismens betydning både i dag og i slutningen af det 19. århundrede. Dengang var der frygt for, hvad der dog kunne ske ved, at kvinder og mænd badede i det samme hav. ”Der må i det store og hele konstateres en vis sømmelighed”, var der blevet rapporteret til rette myndighed, fortalte Per Stig Møller.

”Færgedrift og kønsdrift talte man også om dengang,” konstaterede han og bemærkede, at han selv havde ventet mere end to timer i færgekøen lørdag.

”I dag er vadehavskulturen, nationalparken og verdensarven nye veje til rigdom. Og I er fortsat fremsynede. I ville ikke være en del af Esbjerg, og I vil ikke have en bro. For så mistes selvstændigheden,” påpegede han.

”Evnen til at se nye muligheder, samarbejde mod fælles mål og vove at tage springet ud i det ukendte, vil bevare friheden.”

På vegne af foreningen Fannikerdagene overrakte Bente Marckmann et eksemplar af bogen ’Fanø Mosaik’ som tak.

DSC_7089

‘Be Free’ satte tankerne fri

TEATER – Teatervandringen ’Be Free’ satte smukke, tankevækkende og overraskende stemningsbilleder på følelsen af Fanø – og følelsen af frihed.

Gertrud Exner havde betinget sig frie hænder til at skabe forestillingen, og også den frihed forvaltede hun flot sammen med medinstruktør Catherine Sombstny og musikeren Claus Carlsen.

Teatervandringen lader sig vanskeligt beskrive, for publikum blev budt på en fortryllende blanding af bl.a. tale, musik, sang, dans, eksperimenterende performance art, installationskunst og andet udefinerbart, mens man bevægede sig rundt i Sønderho.

”Det giver næsten sig selv, for jeg skulle lave noget, der mindede om Fanø, så vi skulle jo placere os rundt omkring. Det kunne ikke nytte noget bare at gå ind ét sted,” fortalte Gertrud Exner om idéen og inspirationen til forestillingen lige før premieren.

”Vi ville jo i virkeligheden helst have været på hele øen, men så skulle vi jo til at fragt folk rundt i busser. Her i Sønderho var et passende sted, for det var jo her, man sejlede over til auktionen i Ribe i sin tid.”

Enormt inspirerende

Skaberne af forestillingen har brugt megen tid på research for at gå ind i historien, kulturen og musikken.

”Det er alle realiteterne, der er udgangspunkt for vores kunst. Så har vi digtet videre på det, men hele tiden på basis af noget, vi har hørt eller læst. Det er jo enormt inspirerende det hele – ikke kun det fra 1741 – vi prøver at favne mere af historien, så der er også andet med,” sagde Gertrud Exner.

Er der et bestemt budskab, du gerne vil af med?

”Det er jo nok, at der ikke er ét svar på Fanøs historie. Det er en udvikling, en lang historie, som aldrig bliver færdig. Vi kan slå ned et sted og sige, at sådan så det ud, men der er aldrig noget entydigt svar, for tingene har hele tiden været i bevægelse og udvikling,” lød det fra instruktøren.

DSC_7182”Det er egentlig også det, som titlen favner – altså friheden, som selvfølgelig handler om, at vi blev en fri ø. Men det handler også om, at man på en eller anden måde er fri i sin oplevelse af kulturen, og hvordan man vil være med til at udvikle den i stedet for at fastfryse den.

Hvordan ser du personligt Fanøs fremtid?

”Lys. Jeg tror, at vi står på skuldrene af en fri kultur og en meget stærk ressource, både med mennesker, musik og kulturhistorie. Det tror jeg på en eller anden måde bærer videre.”

 

 

 

Relaterede artikler

Top