Dilemma for Fanø-borgere: Grøn varme og ammoniak

Vestkrafts skorsten er 250 meter høj. Høst PtX i Måde, fem kilometer fra havnen, får en bygningsdel på 100 meter.

Det kommende Power to X-projekt i Måde, tæt på Fanø, deler vandene på øen

Denne artikel er en udvidet udgave af den i avisen. Hent den kortere artikel fra avisen som PDF her

BÆREDYGTIGHED – Fanøs borgere er kommet i lidt af et dilemma. Det bekymrer mange, heriblandt Danmarks Naturfredningsforening (DN), at der kommer en stor Power to X-fabrik i Måde ved navn Høst PtX Esbjerg, tæt på Fanø, fordi den skal producere ammoniak.
Det skal imidlertid ske ved brug af vindmøllestrøm og er blandt andet til bæredygtig skibsfart. En positiv sideeffekt er også, at fabrikken ifølge oplysninger fra Din Forsyning til Fanø Posten vil skabe så megen overskudsvarme, at den kan erstatte en tredjedel af energi, der ellers skulle være brugt til produktion af fjernvarme til blandt andet Fanø – deraf det store dilemma.
Vi har spurgt Søren Vinding fra DN Fanø om deres syn på sagen.
Jeg har bemærket, at I har udtrykt bekymring for den kommende ammoniakfabrik i Måde og har være til stede på borgermødet i Esbjerg. Hvad bekymrer jer?
”Der er ikke kun én fabrik, men tre, hvoraf de to omtales som ’verdens største’. De skal placeres ved siden et af verdens vigtigste naturområder, som af Unesco er udnævnt som Verdensarvsområde. Store industrivirksomheder, især med en så natur-farlig produktion som ammoniak, giver altid grund til bekymring. DN synes, man overfylder området. Så der er behov for en lokal planlægning med et andet grundlag end ”kom bare til Esbjerg!”

Nye arbejdspladser
Fabrikken kommer til at give en del arbejdspladser, og et eller andet sted skal den jo ligge. Er det så ikke naturligt med et industriområde tæt på vindmøllestrømmens ankomst til land?
”Der kommer ikke møllestrøm i land ved Esbjerg. Det kommer i land mange andre steder. Det skal føres med el-ledninger til Esbjerg. Man kunne godt lade dette forhold indgå en én eller anden form for landsdækkende planlægning. I dag eksporteres der mange møller fra havnen, men der kommer heller ikke nu noget el-tilbage til Esbjerg. Der kommer lidt hen over Fanø fra Holland, men det sendes ret hurtigt videre uden om Esbjerg,” påpeger han.
”Der er ikke nok mølle- og solcellestrøm til rådighed i Danmark. De to store fabrikker bruger næsten al den møllestrøm, der lige nu produceres i Danmark. DN mener, at der er mange andre ting, man kan og skal bruge møllestrømmen til, end at lave den om til brint og ammoniak. Selv med den nuværende planlægning af flere mølleparker og energiø i Nordsøen vil de to fabrikker i Esbjerg bruge forholdsvis store mængder af den producerede energi i Danmark. Der skabes store mængder af overskudsvarme, fordi processerne til ammoniak- og brintfremstilling betyder et stort energitab. Der skabes arbejdspladser ja, men kemifabrikker er ikke fabrikker med meget store mængder arbejdspladser,” slutter han.

Forklaringer fra CIP
Vi har også kontaktet Høst PtX / Copenhagen Infrastructure Partners. som fortæller, følgende: PtX-anlægget i den yderste del af Måde skal efter planen fra 2026 producere grøn ammoniak. Ammoniakken skal anvendes til klimavenlig brændstof til skibe samt forsyne landbruget med grøn ammoniak til klimavenlig gødningsproduktion. Derudover vil anlægget levere CO2-fri fjernvarme til 15.000 husstande i Esbjerg, Varde og på Fanø og lokalt skabe 100-150 arbejdspladser. I praksis vil etableringen ikke betyde noget for Fanø udover at enkelte dele af anlægget vil være synlige fra Fanø sammen med den øvrige industri på havnen, oplyser kommunikationsansvarlig Karina Smedemark.
Hvilken slags arbejdskraft søger I, og er der offentlig transport fra Esbjerg havn til Måde for eventuelle jobsøgere fra Fanø?
“Der er et godt kompetencematch imellem de profiler, der i dag arbejder i den lokale energi- og olie-gas branche og så de profiler, der kræves på et ammoniakanlæg.
Høst PtX Esbjerg vil overvejende beskæftige tekniske profiler såsom specialiserede håndværkere, for eksempel elektrikere og mekanikere) samt maskinmestre, serviceteknikere og forskellige typer ingeniører. Dertil kommer fagpersonale med ansvar for miljø, kvalitet og sikkerhed, eksempelvis miljøteknikere såvel som en administrativ stab.
Der er ingen offentlig transport til Måde i dag. Der er fem km fra færgelejet i Esbjerg til anlægget på Mådevej 124-113, cirka.”
Hvis der sker en ulykke med vind fra sydøst, hvad er risikoen for ammoniak over Fanø så?
“Vi laver en omfattende risikoanalyse som også inddrager de mest typiske vind-scenarier for området. De vil vise hvor mange forebyggende foranstaltninger vi skal lave for at sikre nabo-samfund ved en ulykke. Det svar kender vi først i anden offentlighedsfase når alt er undersøgt til bunds. Men kort sagt, så får vi ikke lov til at bygge anlægget hvis det udgør en risiko for beboerne i området – herunder Fanø.”
Hvor højt rager det op i forhold til Vestkraft i dag, set fra Fanø?
“Vi har tre anlægsdele som rager op i luften. Vi kender ikke endnu de præcise højder, men har ansøgt om følgende maksimale byggehøjder: Flare på 100 meter, ammoniaktanke på 35 meter og luftseparationsanlæg på 50 m. Vestkraft-skorstenen er 250 m høj til sammenligning. Flaretårnet er til nødflares – det vil sige, der er ikke en konstant flamme, og vi ved endnu ikke om den eventuelt helt kan undværes.

Man kan læse mere på www.hoestptxesbjerg.dk

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Tags

Relaterede artikler

Top