COBRA’en kravler i land på Fanø

Udsigten mod øst fra toppen af flis bunken. Kabeltracéet skærer sig igennem skoven. De røde flag markerer hvor kablerne kommer til at ligge.

Hele artiklen i PDF-format

ENERGINET – Elkablet mellem Holland og Danmark, også kaldet Cobra, vil gå tværs over Fanø. Det vil ramme Fanø på stranden vest for Pælebjerg, fortsætte gennem skoven og forlade øen igen ved Halen.

Cobra oversigtskort cropped

Cobra kablet er en europæisk investering på 4,7 mia. kr., og er en del af den grønne omstilling. Når forbindelsen er klar i 2018, vil den transportere overskydende el fra de danske vindmøller til det europæiske elnet og Kim-på-toppen-1omvendt.

Rydningen af skoven er nødvendig, for at kablet kan lægges.

”Det ser dramatisk ud,” siger skovløber Kim Madsen.
Naturstyrelsen har ryddet så lidt skov som muligt og fortsætter med rydning, flishugning og rodfræsning de kommende uger.

”Det er energinet.dk, der er bygherre og betaler hele regningen, inklusive min tid. Min opgave er at koordinere og holde styr på alle aktiviteterne og sikre, at hundeskoven, stierne og andet bliver reetableret, når gravearbejdet afsluttes i efteråret 2017,” fortæller Kim Madsen.

10.000 kubikmeter flis er resultatet af en måneds træfældning. Det er flis svarende til en måneds energiforbrug på Fanø, der ligger i de to store bunker i skoven.

 

 

Skovløber Kim Madsen på toppen
af flisbunken, der er ca. ti meter høj.

GRAVEARBEJDE – Museumsinspektør Steen Jensen og arkæolog Anders Olesen fra Sydvestjyske museer gennemtraver de næste par uger Fanø på tværs.

”Vi ved ikke, om vi vil finde noget af arkæologisk eller kulturhistorisk interesse,” sStor-skovl-1iger Steen Jensen.

”Men det giver os en god mulighed for at lære Fanø nærmere at kende, når muldlaget er fjernet. Indtil nu har vi kun fundet skiftende lag af flyvesand og vækstlag. Sporene efter plantørerne ses også tydeligt i form af gravehuller i snorlige rækker – andre steder i landet kunne det være stolpehuller, men ikke her,” siger Steen Jensen smilende og måske lidt skuffet.

Gravemaskinen fjerner muldlaget på ca. 30 cm. i en bredde på tre meter, hvorefter arkæologerne kigger efter ’forandringer’ i sandlaget. For hver ca. 100 m. graves dybere og lagene undersøges nærmere – hvis det kan nås, inden hullet skrider sammen.

 

Muldlaget fjernes så akæologerne
kan kigge efter kulturspor og andet af interesse.

Udsigt-1

Tidsplan for COBRA el-kablet fra Holland til Danmark

September 2016

Sydvestjyske Museer gennemfører arkæologiske forundersøgelser på Fanø i størstedelen af det ryddede kabeltracé. På strandengen ved Albuevej vil de arkæologiske forundersøgelser først ske i 2017.

Oktober 2016

Klitterne langs den vestlige kyststrækning bliver underboret. Underboringen bliver ca. 850 meter lang.

Juli – august 2017

Kabeltromlerne leveres til Fanø, og installationen af kablerne begynder i august måned 2017. Køreplader transporteres til Fanø og udlægges koordineret med nedgravningen af kablet, som igangsættes i august måned. De mindre underboringer af cykelsti, Postvejen og Albuevej gennemføres.

August 2017

Kablerne nedgraves i en kabelgrav henover Fanø. Kabelgraven åbnes og tildækkes i én arbejdsgang, så kabelgraven kun står åben i kort tid og på en kort strækning ad gangen.

September 2017

Der nedgraves rør på strandengen ved Albuevej på en strækning af ca. 400 meter.

Oktober 2017

COBRA-kablet er installeret på Fanø og retablering af arealer og oprydning afsluttes.

 

Top