Christian Lorenzen er nu folketingskandidat

Byrådsmedlem Christian Lorenzen er blevet valgt til folketingskandidat

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

POLITIK – Byrådsmedlem og gruppeformand Christian Lorenzen, der var med til at sikre Det Konservative Folkeparti tre mandater i Fanø Byråd, er blevet valgt til folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds. Dermed er der en fair chance for at Fanø får sit eget folketingsmedlem med de fordele, det har. Partiet står jo godt i meningsmålingerne.
”Jeg er de seneste godt seks år med jævne mellemrum blevet prikket til af folk i det sydjyske område, som kender mig politisk, og som synes, jeg skulle stille op. Så det er altså ikke en beslutning, der er truffet ’over natten’ – den har været længe undervejs, den har skullet modnes, for det er en ressourcekrævende opgave i sig selv at skulle føre en folketingsvalgkamp, og jeg er enormt ydmyg overfor det store ansvar, der ligger i det, hvis man skulle blive betroet hvervet at repræsentere borgerne i Sydvestjylland på tinge”, siger Christian Lorenzen.
Stor interesse i politik
”Jeg har altid haft en stor interesse i politik, ikke bare lokalt, men også nationalt og internationalt. Og de arenaer hænger i virkeligheden for mig uløseligt sammen – man kan ikke skille dem ad. Jeg har gennem de sidste godt otte år opbygget en viden og erfaring i det kommunale regi, som jeg naturligvis vil tage mig med ind i den nationale politik, og jeg har bestemt heller ikke tænkt mig at kvitte kommunalpolitikken, hvis jeg skulle opnå valg til Folketinget. For jeg ser det helt klart som en styrke, at der er en direkte kobling fra Christiansborg ud til virkeligheden, som den ser ud i Sydvestjylland. Jeg er født og opvokset her, jeg bor her, og det bliver jeg ved med – for jeg synes jo, at vores region, hele Vadehavsområdet, er et af de mest unikke områder i hele landet,” tilføjer han.

Christian Lorenzens politiske mærkesager

• Bedre muligheder for grøn omstilling, klimatilpasning og kystsikring.
Folketinget skal ændre den lovgivning, der i dag spænder ben for kommuner og regioner, når de gerne vil drive den grønne omstilling, og Staten skal påtage sig et langt større ansvar for at finansiere den nødvendige klimatilpasning. Det handler bl.a. om de urimeligt store udfordringer, man har oplevet i Vadehavsområdet i forbindelse med helt nødvendige digeudvidelser – dem skal der gøres noget ved fra Christiansborg, og det vil jeg være garant for.
• Frisættelse af folkeskolen.
Alt for mange elever forlader folkeskolen med alt for mange nederlag i bagagen, og det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt! De gode løsninger findes og udtænkes lokalt – detailstyringen og regeltyranniet fra Christiansborg må stoppe.
• Værdigheden og det frie valg tilbage i ældreplejen.
Vi må og skal kunne lykkes med at levere en tryg pleje til de af vores ældre medborgere, der har brug for det – det skylder vi ganske enkelt de generationer, der har bygget vores samfund! Også her er vi nødt til at sætte fri og tænke nyt – og så skal vi yde en massiv indsats for at højne og sikre rekruttering til SOSU-faget.
• En styrket sundhedsindsats.
Der skal sikres ordentlige forhold i det offentlige sundhedsvæsen – og den tagen sundhedspersonalet for givent, som vi har set fra allerhøjeste sted, må stoppe. Derudover tror jeg meget på, at hvis vi skal lykkes med at løfte folkesundheden, så kommer civilsamfundet til at spille en stor rolle – den opgave kan ganske enkelt ikke løftes eller løses af den offentlige sektor alene. Ved at støtte bedre op om det frivillige idræts- og foreningsliv, kan vi sikre bedre sundhed, forebyggelse og livskvalitet for borgerne, og derigennem aflaste et presset sundhedsvæsen.
-fina

Top