Beredskabsforbundet får mere travlt i 2017

Kredsleder Ingrid Pedersen (tv.) og vicekredsleder Annette Deutschbein er klar med gullaschkanonen.

 

 

FRIVILLIGE – I 2017 forventer Beredskabsforbundets frivillige på Fanø at lægge betydeligt mere end de over 600 frivillige timer, der blev præsteret i 2016. De frivillige er synlige til ’Ren Ø’, ved motionsløb og ved trafikreguleringen på store rejsedage. Og trafikregulering forventes at blive en endnu større opgave i 2017.

Som omtalt på side 8-9 i denne avis er beredskabsforbundets frivillige også en væsentlig del af det beredskab på Fanø, der er klar til indsats ved varsel om stormflod.

De frivillige lægger mange timer i beredskabets lokaler på Vangled. Her vedligeholdes alt udstyr fra ’gullaschkanonen’ (stort mobilt brændekomfur, red.), over pumper til kaffemaskiner.

Synlighed

De frivillige er som nævnt synlige i mange sammenhænge, og de er en integreret del af den service og gode oplevelse, som Fanø giver øens mange gæster.

Eksempelvis hjalp beredskabet søndag den 18. september mere end 5.000 gående passagerer og 1.296 personbiler godt afsted fra øen. Det skete med et smil, en snak og venlige henvisninger, fortalte kredsleder Ingrid Pedersen blandt andet i sin beretning på årsmødet den 7. februar.

Ledelseskapaciteter

”Med de nedsatte færgepriser får vi endnu flere store rejsedage i 2017, hvor der er brug for vores hjælp,” forventer kredslederen.

På årsmødet var der også valg til ledelsen. Her blev kredsleder Ingrid Pedersen genvalgt, og som vicekredsleder var der nyvalg til Annette Deutschbein. Det er to kapaciteter med mange års erfaring fra det frivillige arbejde, der nu udgør den øverste kredsledelse af beredskabsforbundet på Fanø.

Mødet blev rundet af med en lykønskning til Lone Ørtvig for hendes 20 års jubilæum. Lars Djurhuus og Carl Gerhard Jensen blev lykønsket med deres 10 års jubilæer.

Ikke alle nåede frem

Ud over beredskabsforbundets medlemmer deltog borgmester Erik Nørreby, udvalgsformand Kristine Kaas Krog og forvaltningschef Anette Simmelsgaard fra Fanø Kommune i årsmødet sammen med repræsentanter fra Beredskabsforbundets regionsledelse.

Sydvestjysk Brandvæsens ledelse nåede desværre ikke frem på grund af ekstremt lavvande.

 

Top