På jagt uden bøsse

FANGSTMETODE – 8.000 ænder er nu erstattet med 10.000 gæster.

En stor kulturhistorisk indsats blev markeret ved 150 års jubilæet for Sønderho Gamle Fuglekøje den 23. september.

Siden 2001 har bestyrelsen for Sønderho Gamle Fuglekøje og Foreningen til bevarelse af Sønderho Gamle Fuglekøje arbejdet med at genskabe rammerne for en i Danmark unik jagtform eller rettere unik fangstmetode.

Det var skipper Thomas Jessen Anthonisen, der i 1866 sammen med 12 andre anpartshavere tog initiativet til at etablere Fanøs første fuglekøje nord for Sønderho. Fuglekøjen var aktiv frem til 1931, hvor det blev forbudt at fange ænder med denne effektive og humane jagtform.

I perioden 1960 til 1989 havde Vildtbiologisk Station på Kalø lejet fuglekøjen til at ringmærke ænder.

I 2001 besluttede anpartshaverne at arbejde for en genopretning af fuglekøjen som et levende kulturhistorisk museum.

Det er lykkedes for Foreningen til bevarelse af Sønderho Gamle Fuglekøje at skabe en enestående oplevelse. En oplevelse der understreger Fanø og Nationalpark Vadehavets historie, særegne natur og kultur gennem faciliteterne og formidlingen.

”De fire fuglekøjer på Fanø er ret enestående i Danmark. Ingen andre steder her i landet var der fuglekøjer, mens der i det øvrige Vadehavsområde i Holland og Tyskland var omkring 120. Det er således en del af vadehavets kulturarv, der er genskabt,” påpegede borgmester Erik Nørreby i sin tale ved jubilæet.

”Før var fuglekøjen en vigtig fødevare og indtægtskilde for ø-samfundet. I dag handler fuglekøjen om naturformidling og historiefortælling,” på­pegede borgmesteren.

Fra 1867 til 1931 blev der årligt fanget 2.500 ænder. Rekordåret var 1886/1887, hvor der blev fanget mere end 8.000. I dag er vildænderne erstattet med henved 10.000 nysgerrige besøgende, der får en helt enestående indsigt i en del af Fanøs kulturhistorie.

”Til alle jer, der har lagt kræfter i arbejdet med genskabelsen af Sønderho Gamle Fuglekøje og dermed gjort fejringen af jubilæumsdagen mulig, skal der lyde et stort tak for indsatsen,” sluttede Erik Nørreby sin tale.

En tak der blev understreget den 30. september ved tildelingen af Fanø Kommunes initiativpris til Foreningen for bevarelse af Sønderho Gamle Fuglekøje for det store frivillige arbejde, der er lagt gennem årene.

Hvad er en fuglekøje?

En fuglekøje er en kunstigt anlagt sekskantet dam på 50 x 50 m. Hvert hjørne er forsynet med en krum kanal, der ender i en ruse. Tamme ænder lokkede de vilde ind i køjen, hvor fangmesteren var klar til at fange dem og døden indtraf øjeblikkelig, når halsen blev brækket i én bevægelse.

Top