Mange ansøgninger og for få kroner

Helle Andersen, LAG koordinator i Fanø Kommune glæder sig over de mange spændende projektforslag

PROJEKTER – Seks projekter fra Fanø og ni fra Varde har ansøgt LAG Fanø-Varde om støtte.

De 15 projekter søger om i alt ca. 2,7 mio. kr. Der er kun ca. 1,2 mio. kr. til at dele ud af.

”Jeg er meget positivt overrasket over, at vi har fået så mange spændende ansøgninger – og især fra Fanø,” siger LAG-koordinator Helle Andersen, Fanø Kommune.

Spænder vidt

”På Fanø er det seks meget forskelligartede projekter fordelt på fire erhvervsprojekter og to almennyttige med foreningsaktiviteter. Erhvervsprojekterne spænder fra en international konference til modernisering af produktionsfaciliteter,” uddyber hun.

Spurgt til de ansøgte beløb og hvor mange midler der er til rådighed fortæller Helle Andersen, at der på Fanø er søgt om et samlet tilskud på 914.000 kr.

Der er dog kun 710.000 kr. til uddeling.

”Det er selvfølgelig en udfordring både på Fanø og i Varde, at der ikke er midler nok” siger koordinatoren Helle Andersen. Hun fortæller endvidere, at bestyrelsen har en målsætning om at tildele foreningens projektmidler efter en fordelingsnøgle således at 60 pct. af midlerne går til Varde og 40 pct. af midlerne går til Fanø.

”Herudover har bestyrelsens holdning hidtil været, at man gerne ville støtte så mange projekter som muligt.”

”Jeg går nu i gang med at sikre, at alle formalia i ansøgningerne er i orden. Det er jo EU-midler, der uddeles,” slutter Helle Andersen.

Ansøgningerne vil blive behandlet på LAG Fanø-Vardes bestyrelsesmøde den 7. september.

 

Fakta LAG Fanø- Varde

LAG Fanø-Varde er en forening under Det Danske Landdistriktsprogram 2014-2020, der administreres af Erhvervs- og vækstministeriet.

Det gode liv

Formålet er, at Fanø og Varde kommuner til stadighed udvikles og at det gode liv kan leves i de to kommuner.
LAG Fanø-Varde støtter projekter, der lever op til målene i foreningens udviklingsstrategi.

LAG Fanø-Varde uddeler ca. 2,3 mio. kr. om året.

Læs mere om foreningens udviklingsstrategi og tilskud på www.lag-fanoe-varde.dk.

Top