Fanø Sejlklub må selv klare oprensning af lystbådehavn

 

Ingen tvivl om, at lystbådehavnen trænger til en oprensning. Her er mudderet fritlagt ved ebbe den 6. februar 2017. 

 

Fanø Lystbådehavn i Nordby lider under både tilsanding og manglende vedligeholdelse.

Det ser dog ud til, at der nu er penge på vej til at få gennemført en række nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Men om der også kan findes finansiering til oprensning af havnen er fortsat et spørgsmål.

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget har anbefalet byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. Det er en bevilling der var indeholdt i budgettet for 2015, men som ikke blev udnyttet.

Sammen med en tidligere beslutning om, at kommunens lejeindtægt på 70.000 kr. årligt i 2015 og 2016 skulle benyttes til uddybning og vedligehold, forventes der således at være 390.000 kr. til rådighed i 2017 til formålet.

Samarbejdet og ansvarsfordelingen mellem Fanø Kommune og Fanø Sejlklub har – frem til udgangen af 2014 – været reguleret i en aftale fra december 1989.  Her har Fanø Kommune haft ansvaret for at vedligeholde lystbådehavnens faste og flydende anlæg.

Det er ikke lykkedes at få en ny aftale på plads mellem parterne, hvorfor der har været usikkerhed om ansvarsfordelingen, og hvordan omkostningerne skal fordeles mellem kommunen og sejlklubben.

Fanø Kommunes fremtidige involvering i driften af lystbådehavnen forventes at blive minimal, da

byrådet i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017 har besluttet, at det årlige tilskud til lystbådehavnen fjernes, og der arbejdes på en mulig overdragelse af arealerne til sejlklubben.

Det bekræfter borgmester Erik Nørreby, der med henvisning til budgetforliget fastholder. at de fremtidige omkostninger må afholdes af Fanø Sejlklub.

”Ud over den økonomiske støtte til ungdomsafdelingen, skal sejlerne ikke forvente yderligere fra Fanø Kommune,” siger borgmesteren.

Fanø Sejlklub har en lidt anden opfattelse af situationen.

”Vi afventer stadig en forhandling med kommunen om fremtiden,” fortæller bestyrelsesmedlem John Nielsen.

”Der er ikke sket meget siden 2010. Med en aflejring af sand og sedimenter på op til 30 cm om året, så kan man selv regne ud, hvor meget sejldybden er blevet forringet på seks år.”

John Nielsen vurderer, at en oprensning af sejlrende og havn vil andrage et større millionbeløb, da materialet må formodes at være forurenet.

I Sønderho har man selv taget initiativet og afholder selv omkostningerne. Kan Fanø Sejlklub ikke gøre det samme?

”Der er en stor forskel mellem Sønderho og Nordby,” mener John Nielsen.

”Det er en éngangsopgave i Sønderho. I Nordby er det en løbende driftsopgave, når det mudrer til med op til 30 cm om året,” understreger John Nielsen.

Relaterede artikler

Top